-- OGLAŠEVANJE --

Za sanacijo območja ob plazu Novi dom bo potreben nov projekt

-- OGLAŠEVANJE --

Da po sanaciji plazu Novi dom voda še vedno ogroža nepremičnine, je pred kratkim sporočil župan Trbovelj. Takrat sicer kritičen do izvedbe, a se je izkazalo, da je bila ta narejena strokovno in po načrtih. Projekt je bil od prvotnega celo spremenjen. Del, kjer zdaj teče voda, pa sploh ni bil predmet sanacije. 

Po pregledu območja so ugotovili, da bo potreben nov projekt za ureditev drenaže nad garažami.

Nujna je bila sprememba projekta

Zoran Poznič

Pred izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazu so bile izvedene obširne geološke raziskave območja. Na podlagi teh raziskav je bila izdelana projektna dokumentacija za sanacijo plazu Novi dom, s katero so bile določene najbolj optimalne trase drenažnih reber, da bi z njimi zajeli čim večjo količino podtalne vode. “Zaradi zahtev lastnika zemljišča, po katerem je bila predvidena izvedba enega drenažnega rebra, smo morali prestaviti potek oziroma traso le tega. Med samo izvedbo pa smo ocenili, da tudi drugega drenažnega rebra zaradi bližine stanovanjskega objekta ni varno izvesti po prvotnem projektu in smo zato projektno spremenili še potek drugega drenažnega rebra. Zaradi nujnih sprememb nekaj podtalne vode še vedno uide mimo drenažnih reber in se pojavi za obstoječimi garažami, zato se je pokazala potreba po izvedbi dodatnega drenažnega rebra, da zajamemo še preostalo podtalno vodo,” so sporočili iz Občine Trbovlje.

Območje, kjer se je pojavil problem, ni bil del sanacije

Novi dom, Trbovlje

Po izvedbi investicije je nadzor, kot poročajo na Občini, podal izjavo, da je izvajalec opravil vsa dela kvalitetno, skladno s projektom in pravili stroke. Na pregledu niso ugotovili pomanjkljivosti in s tem je bil projekt uspešno zaključen. “Območje nad garažami, kjer se sedaj pojavlja problem zatekanja podtalne vode, ni bilo območje investicije, ampak zgolj vplivno območje, zato le-to ni bilo del sanacije,” so pojasnili na Občini, enako so nam potrdili tudi v podjetju AGM Nemec, ki so projekt izvedli. Da so bila torej dela izvedena kvalitetno in v skladu s projektno dokumentacijo in naknadnimi spremembami, je potrdila Maja Gerčer, direktorica gradbenega podjetja: “Ta del, kjer je sedaj težava ni bil predmet sanacije, je pa zagotovo teren problematičen in vodnat. Čisto realno je pričakovati, da se bo v prihodnje pojavil še kakšen problem,” je pojasnila.

Zdaj bodo za zajetje podtalne vode izdelali nov projekt, ki bo uredil drenažo neposredno nad garažami. S tem naj bi bila po mnenju Občine, ulovljena še preostala voda, ki bo kontrolirano speljana v obstoječo kanalizacijo. “Kljub temu pa ocenjujemo, da je bilo investicijo več kot potrebno izvesti, saj smo ob začetku del naleteli na aktivni plaz, ki bi lahko, v kolikor ne bi bil saniran, ogrozil več stanovanjskih objektov pod in nad njim,” so še dodali.

Začela se bo sanacija plazu v Trbovljah, danes POPOLNA zapora

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Prostori so nabito polni – ukrepanje je nujno!

Takojšnje ukrepanje od pristojnih zato pričakujejo zasavske odrasle osebe z intelektualno oviro in vsi, ki jih v življenju podpirajo. Sestavili so skupino za vizijo...
-- OGLAŠEVANJE --