-- OGLAŠEVANJE --

Kmalu dražba za občinsko zemljišče veliko dobrih 1200 m2

Najkasneje do 29. maja do 9. ure lahko zainteresirani še dražijo za kmetijsko zemljišče brez trajnih nasadov, ki se nahaja na Podkumu in je prosto vseh bremen.

-- OGLAŠEVANJE --

Nepremičnino v velikosti 1258 kvadratnih metrov na način javne dražbe prodaja Občina Zagorje. Parcela je bila v začetku aprila ocenjena na 22.000 evrov, najnižji znesek višanja je 1000 evrov. Ponudnik, ki bi želel kupiti kmetijsko zemljišče, bo moral k ponudbi priložiti dokumente in naslovnico za zaprto kuverto, ki so objavljeni na spletni strani Občine ob razpisni dokumentaciji. Poleg teh bo moral priložiti še kopijo osebnega dokumenta, originalno potrdilo pristojnega finančnega urada o plačanih davkih in prispevkih ter dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe.

Kandidati, ki nimajo poravnanih davkov in prispevkov ter drugih obveznosti do Občine Zagorje, se dražbe ne morejo udeležiti. Dražitelji, ki bodo oddali ponudbo in do 27. maja plačali varščino v višini 2200 evrov, se bodo dva dni kasneje udeležili javne dražbe, ki bo ob 12. uri potekala v sejni sobi Občine Zagorje.

Zagorska občina na javno dražbo postavila kmetijo in dve zazidljivi parceli

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Mladi zagorski nogometaši odlični 5. med 40 ekipami

Med 40 ekipami na turnirju Dragan Mance CUP so mladi zagorski nogometaši dosegli vrhunsko 5. mesto. "Udeležba na takšnem dogodku je za naše mlade nogometaše...
-- OGLAŠEVANJE --