V Zagorju podpisani pogodbi za izgradnjo regijskih gasilskih vadbenih poligonov

0
1076

Gasilski regiji na Dolenjskem in v Zasavju bosta kmalu dobili dva gasilska vadbena pogona. Prvi v Žužemberku, drugi pa v Zagorju ob Savi. V Weinbergerjevi hiši v Zagorju je predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik podpisal pogodbi z izbranimi izvajalci.

Regijski gasilski vadbeni poligon je namenjen praktičnemu usposabljanju gasilcev na lokalni in regijski ravni. To je mesto, kjer se izvajajo tečaji in praktične vaje gasilcev; urjenje enot, oddelkov in skupin. Prav tako je poligon mesto za vaje in tekmovanja v gasilsko-športnih disciplinah.

Vsi regijski gasilski vadbeni poligoni morajo biti sestavljeni iz vadbene ploščadi, stolpa za vaje s pritličjem, tremi nadstropji in vadbeno ravno streho, bazena z vodo in platoja za tehnično reševanje.

Občina Zagorje ob Savi je za ta namen že pred časom zagotovila občinsko zemljišče v Evroparku, ki ga je gasilcem dala v 99-letni brezplačni stavbni najem. Naložbo, vredno okoli milijon evrov, bosta financirala Ministrstvo za obrambo in Gasilska zveza Slovenije.

S tem podpisom bodo slovenski gasilci pridobili že osem regijskih vadbenih poligonov od načrtovanih sedemnajst za sedemnajst gasilskih regij v Sloveniji.

Poleg predstavnikov obeh občin je podpisu prisostvoval tudi Rudi Medved, državni sekretar Ministrstva za obrambo. V nagovoru je za področje zaščite in reševanja najavil nabavo 40 težkih specialnih vozil z dvigali in druge opreme za odpravljanje posledic poplav ter dveh lahkih letal za gašenje s kapaciteto tri tisoč litrov do sredine leta 2023 in še dveh v letu 2024.