-- OGLAŠEVANJE --

V gozd namesto na deponijo

-- OGLAŠEVANJE --

Zasavci se še vedno radi kar 'po domače' znebimo odpadkov, sploh gradbenega materiala. Storilce pa le redko odkrijejo.

Odlaganje gradbenih odpadkov na deponijo namreč stane, zato se mnogi tovrstnim stroškom izognejo s smetenjem na divjih odlagališčih. V Hrastniku naj bi bilo devet divjih odlagališč odpadkov, v Zagorju ob Savi so jih ob zadnjem popisu našteli kar 168, v Trbovljah pa evidence o divjih odlagališčih ne vodijo.

V Hrastniku 9 divjih odlagališč

Leta 2010 so v hrastniški občini izdelali kataster divjih odlagališč in jih našteli 52. Skupna količina odpadkov na teh odlagališčih je znašala 1087 kubičnih metrov, od tega je bilo več kot polovica gradbenih odpadkov. Večino odlagališč, pravijo na občini Hrastnik, so očistili v okviru akcije Očistimo Slovenijo že v leta 2010, množično akcijo so ponovili v leta 2012.

»Ocenjujemo, da je v naši občini še okoli devet odlagališč. Lokacije teh odlagališč so na nedostopnih območjih, ki jih ni mogoče očistiti. Predvsem so to gradbeni odpadki, v manjši meri kosovni odpadki, nevarnih odpadkov pa ne zaznavamo,« je pojasnil Jože Gole iz oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe v občini Hrastnik.

 

Dostop nevaren ali nemogoč

Odpadki v Trbovljah so pogosto odloženi na degradirane rudniške površine, pravijo na občini Trbovlje. Dostop do odlagališč je velikokrat nevaren ali nemogoč. Pogosti so to gradbeni odpadki zaradi adaptacije stanovanj in kosovni odpadki ter bela tehnika. Za gradbene ali nevarne odpadke je pristojna okoljska inšpekcija RS.

V občini Zagorje ob Savi je bilo v zadnjem popisu v letu 2012 evidentiranih 168 divjih odlagališč. »Divja odlagališča se postopoma čistijo v okviru akcij posameznih krajevnih skupnosti in skupin prostovoljcev. Nadzor nad nedovoljenim odlaganjem odpadkov izvajata MIR in okoljska inšpekcija,« pravi Natalija Vidergar, oddelek za okolje in prostor v občini Zagorje.

Ne vodijo evidenc o odlagališčih

MIR in občina Trbovlje ne vodita evidenc o divjih odlagališčih, v registru divjih odlagališč iz leta 2012 pa je bilo v Trbovljah evidentiranih kar 187 odlagališč.

»Vsekakor se v zadnjih letih ne pojavljajo večja odlagališča, bolj gre za odlaganje komunalnih odpadkov na določenih lokacijah. Če ob rednem pregledu mesta ali na podlagi prijave ugotovimo nepravilno odložene komunalne odpadke, naložimo kršitelju s pozivom ali odločbo odstranitev odpadkov. V primeru da ne ugotovimo, kdo je kršitelj, je dolžan odpadke odstraniti lastnik zemljišča,« pravijo na trboveljski občini.

Tudi letos čistilne akcije

V Hrastniku vsako leto organizirajo očiščevalno akcijo, zato, menijo na občini, se je stanje bistveno izboljšalo, se pa občasno pojavljajo nova manjša odlagališča ob gozdnih poteh, ki jih sproti odstranjujejo. V Trbovljah občasno organizirajo čistilne akcije, letošnja bo potekala 19. marca. 

Foto: FB Očistimo Trbovlje in ZON.si

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Tek na smučeh tudi brez snega

Na razpis Inovacije Zasavja za leto 2024 so v letošnjem letu prejeli 20 prijav za novitete, pri katerih je sodelovalo 100 inovatorjev in inovatork....
-- OGLAŠEVANJE --