-- OGLAŠEVANJE --

Ureditev centra mesta skozi oči Annemarie, digitalna knjižnica kot si jo je zamislil Andraž …

-- OGLAŠEVANJE --

V treh od štirih zasavskih občin uporabna zaključna dela nagrajujejo. V Zasavju so v zadnjih 5 letih občine skupno nagradile 52 zaključnih del. Ali potem izsledke diplomantov tudi uporabijo pri svojem delu in razvoju občin?

Nove možnosti za razvoj knjižnice, izboljšava dostopnosti za gibalno ovirane osebe in ureditev centra mesta

Andraž Knez je leta 2019 napisal magistrsko nalogo, v kateri je s programom za modeliranje zasnoval digitalno knjižnico domoznanskega foto gradiva. “Zasnova prinaša nove možnosti za razvoj knjižnice in se priporoča za izdelavo delujoče digitalne knjižnice po načrtih te zasnove,” obrazložijo na Občini.

Pred tremi leti je Neli Zajc v magistrski nalogi raziskala, kako dostopni so javni objekti v občini Trbovlje ter podala preproste rešitve za izboljšanje dostopnosti za senzorno, gibalno ovirane osebe ter ostale, ki bi te prilagoditve potrebovali. Na Občini Trbovlje pravijo, da jim bodo te ugotovitve in predlagane rešitve v pomoč pri načrtovanju aktivnosti na kar dveh projektih.

Še ena trboveljska uporabna ideja prihaja iz naslova prostorske ureditve centra Trbovelj, avtorice Annemarie Jerman. Na občini pojasnijo, da naloga, “predstavlja za občino veliko uporabno vrednost, saj obravnava območje sredi mesta (Trg svobode, okolica Njive, DDT, Trg revolucije) in se ukvarja v bistvu s celovito prenovo tega dela mesta. Kratkoročni načrti Občine Trbovlje gredo namreč tudi v smeri prenove celotnega centra od Trga revolucije do Trga svobode z rudarsko kolonijo Njiva”.

Uporabili bodo določene predlagane spremembe namenske rabe prostora

V Hrastniku na Občini so izpostavili zaključno delo diplomantke, ki se je poglobila v spremembo namenske rabe prostora v treh zasavskih občinah. “Pristojne službe, ki pokrivajo področje namenske rabe prostora v občini Hrastnik so ugotovile, da diplomska naloga, ki jo je predložila vlagateljica, ponuja ustrezno primerjavo podatkov o spreminjanju namenske rabe prostora skozi specifično časovno obdobje, za katerega je značilno prestrukturiranje gospodarstva v Zasavju, predvsem zaradi zapiranja rudnika rjavega premoga.” Izsledke iz diplomske naloge bodo pristojne službe uporabile pri pripravi občinskih prostorskih aktov, so nam pojasnili.

Strokovne službe večkrat uporabijo predloge mladih

Manj konkretni so bili v Zagorju, kjer so odgovorili le, da strokovne službe upoštevajo ideje iz posameznih nalog mladih, obenem pa “Naloge uporabijo tudi podjetja ali organizacije, pri katerih so nagrajenci njihovo dejavnost uporabili kot iztočnico za vsebino diplomske naloge, saj je vsebina diplomskih nalog pogosto vezana na konkretno organizacijo,” odgovarjajo na Občini.

V zadnjih petih letih v Zasavju nagrajenih 52 diplomskih nalog

13.100 evrov so od leta 2019 do 2023 za nagrade diplomantov porabili v Občini Zagorje. V teh letih je bilo nagrajenih zaključnih nalog 32, od tega 9 v lanskem letu. Za polovico manj diplomantov se je nagrade razveselilo v Trbovljah, izbranih je bilo 15 zaključnih del. “Namenjenih sredstev je bilo več kot pa porabljenih, ker je odvisno od števila prejetih vlog in dejansko izbranih zaključnih del,” razložijo na Občini, kjer so v omenjenem obdobju v ta namen realizirali 6.900 evrov. Tudi v Hrastniku so v vseh petih letih predvideli več sredstev kot porabili. Od leta 2020, od takrat v Hrastniku objavljajo tovrstne razpise, so torej iz poslanih prijav zbrali 5 diplomantov, ki so jih finančno nagradili. V Občini Litija javnih razpisov za ta namen nimajo.

Zagorski in hrastniški župan krepko čez 70 odstotkov glasov

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Napihal čez 1 mg/l in kar na licu mesta ostal brez izpita

Policisti so minuli vikend na območju Zasavja poleg rednih nalog obravnavali še: PP Hrastnik V petek je bila občanu zasežena zelena rjava posušena rastlina (sum konoplja)...
-- OGLAŠEVANJE --