-- OGLAŠEVANJE --

Za diplomante imajo pripravljeno nagrado, športnikom finančno podporo

-- OGLAŠEVANJE --

Za diplomante, ki so v lanskem letu uspešno opravili svoje zaključne naloge, ima Občina Zagorje pripravljene nagrade. V letošnjem letu sofinancirajo tudi športne programe.

Diplomanti, ki so v lanskem letu v svoji zaključni nalogi pisali o vsebini, ki je kulturno, zgodovinsko, gospodarsko, geografsko ali kako drugače povezana z občino Zagorje, lahko oddajo vlogo za dodelitev nagrade. Naloga kandidata mora imeti dodano vrednost za podjetja v občini, konkretno uporabno vrednost za razvoj ali prispevati k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine. Primerne so tudi tiste, katerih vsebina pripomore k oblikovanju in ohranjanju okolja, kvaliteti bivanja v občini oziroma spodbuja sodelovanje med študenti in lokalnimi organizacijami, podjetji in institucijami. Dovolj je, da izpolnjuje enega od naštetih dodatnih pogojev.

Dokumentacija se nahaja na spletni strani Občine, vlogo z dokazili je potrebno oddati do 6. marca.

140.000 evrov za programe športa

Različni športni programi, stroški obratovanja športnih objektov, izpopolnjevanje strokovnih kadrov in delovanje športnih društev so dejavnosti, katerim Občina Zagorje sofinancira program za leto 2024. Upravičenci morajo imeti sedež v občini, na področju športa delovati najmanj eno leto, imeti zagotovljene objekte in površine za šport v naravi. S prijavo si lahko zagotovijo finančno podporo za izvajanje programa, izpopolnjevanje strokovnih kadrov, delovanje športnih društev in njihovih zvez. Delno si lahko pokrijejo tudi stroške obratovanja in vzdrževanja športnih objektov, na katerih izvajajo letošnje programe.

Upravičenci bodo lahko svoje vloge oddali do 21. februarja. Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani Občine.

Zagorski in hrastniški župan krepko čez 70 odstotkov glasov

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Plamen športnih iger je zagorel v Hrastniku

Plazma športne igre mladih so največja športno-družabna prireditev za otroke in mladostnike v Evropi in ponuja priložnost, da se otroci in mladostniki v varnem...
-- OGLAŠEVANJE --