-- OGLAŠEVANJE --

TAKO bo videti prizidek, v katerem bodo trije programi ZD Trbovlje

-- OGLAŠEVANJE --

Na mizo je Občina Trbovlje dala občinski prostorski načrt, da bodo lahko najprej na papirju nadaljevali, kar si trboveljski zdravstveni dom želi – gradnjo prizidka namreč. Programi otroško-šolskega dispanzerja, otroške zobne ambulante in center za duševno zdravje otrok in mladostnikov delujejo v prostorih Splošne bolnišnice Trbovlje; le-ta pa začasno posojene prostore nujno potrebuje zase.

“Projektna dokumentacija je v začetni fazi in tudi idejna zasnova se še izdeluje, saj tudi OPPN ne moremo začeti brez, da bi imeli vsaj osnovne usmeritve. Ko bodo spremembe in dopolnitve OPPN sprejete, bo sledilo dokončanje dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja,” so pojasnili aktualno dogajanje v povezavi s to temo na Občini Trbovlje, kjer zbirajo spremembe in dopolnitve k veljavnem OPPN in poudarjajo, da je gradnja prizidka odvisna predvsem od pridobitve finančnih sredstev. “Prizadevamo si, da bi prostorske akte in dokumentacijo uredili čim prej in se nato usmerili v iskanje vira financiranja,” pravijo.

Namen sprememb in dopolnitev OPPN je sprememba grafičnih prikazov in dopolnitev odloka na način, da je možna umestitev dozidave zdravstvenega doma, namestitev sončnih elektrarn na strehe objektov, in da se spremeni lokacija in ureditev dostavnega rondoja med zdravstvenim domom in bolnišnico ter uredi območje bodočih parkirnih mest ob SB Trbovlje.

 

Trboveljska bolnišnica je že pred leti opozorila, da za svoje delovanje nujno potrebujejo prostore, ki jih trenutno zavzema program ZD Trbovlje; tudi ali pa predvsem zato je selitev v novi prizidek nujna. “V prostore pediatrije nameravamo prestaviti naše ambulante,” so povedali iz Splošne bolnišnice Trbovlje.

Na tujem, pa še premalo prostora je!

Celotna pediatrija Zdravstvenega doma trenutno koristi prostore, ki jih je odstopila v uporabo bolnišnica, gre pa za otroško-šolski dispanzer, otroške zobne ambulante in center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Zlasti v primeru dejavnosti duševne obravnave direktor ZD Trbovlje Denis Tomše izpostavlja, da so “razpoložljivi prostori občutno premajhni in da iz tega razloga niti ni na voljo osnovnih pogojev za razviti program, kot bi bilo potrebno.”

Tudi energetska sanacija in povečanje razpoložljivih parkirnih mest

Levo od dostopne poti v ZD Trbovlje je načrtovan prizidek; stavbi bosta povezani.

Po trenutnih načrtih bi prizidek potekal vzporedno ob sedanji stavbi Zdravstvenega doma Trbovlje.

Gre torej za območje južno od sedanje stavbe, kjer je tudi prostorsko gledano najbolj primeren prostor za umestitev prizidka, so lokacijo bodočega prizidka opredelili na Občini Trbovlje.

Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na območje bolnišnice in zdravstvenega doma in območje Rudarske ceste.

Ker pa je poleg gradnje prizidka nujna tudi energetska sanacija obstoječe stavbe ZD Trbovlje (fasada, zamenjava oken…), se obeta enovita prostorska vključitev prizidka v okolje; tako bosta obstoječa zgradba in prizidek poenotenega videza.

Okolica zdravstvenega doma in bolnišnice Trbovlje ne zagotavlja dovolj parkirnih mest za zaposlene, paciente in obiskovalce, kar pa naj bi se izboljšalo po potrditvi sprememb in dopolnitev OPPN, ki bodo dale zeleno luč tudi za ureditev te problematike.

SORODNI ČLANKI:

Sprehod Tomšeta skozi 2019: Dva nova centra, dva zdravnika povratnika in vrstomati

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Svetovno znana imena v Zasavju zaradi slovenskega znanja

Lokalna ponudba za goste iz različnih strani sveta Po slavnostni otvoritvi v Delavskem domu Trbovlje, katere so se udeležili gostje iz 49 držav sveta, je...
-- OGLAŠEVANJE --