28.4 C
Trbovlje
nedelja, 25. julija 2021
ZON.siAktualnoSpremembe zazidalnih načrtov od stare občine proti centru

Spremembe zazidalnih načrtov od stare občine proti centru

V Hrastniku bodo spreminjali načrte za območje med Bobnom in glavno cesto – od parka nad staro občino do objekta Foto kluba (Porto pub).

Pobudnik za spremembe je pretežni lastnik zemljišč na območju obravnave, torej Servis Gričar, izdelovalec predloga pa arhitekturni biro FIN ARS d.o.o.

Ročna avtopralnica in objekt za servisno dejavnost

Lastnik zemljišč bi na omenjenem območju postavil ročno pralnico za osebna vozila ter zgradil objekt centralnih in podobnih dejavnosti ter uredil mirujoči promet ob Fotoklubu Hrastnik. Ob objektih bi območje ozelenili in zasadili drevored. Predhodna faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in drugim udeležencem urejanja prostora.

“Predmet izhodišč je sprememba določil veljavnega odloka o zazidalnem načrtu za območje centra v Hrastniku ob Bobnu, tako da se na tem območju omogoči gradnja poslovnih objektov s pripadajočimi zunanjimi površinami ter izvedba novih prometnih ureditev, dostopnih poti in njihove navezave na regionalno cesto ter razvoj novih mestotvornih dejavnosti na preostalem delu zemljišč, ki so v lasti Občine Hrastnik.”

Občina je že v oktobru lani objavila predloge izhodišč in pozvala zainteresirano javnost. Nekaj predlogov in pobud so že prejeli, oddajo le teh pa so podaljšali zaradi epidemije, in sicer se rok zaključi 8 dni po koncu razglasitve epidemije, torej 15. maja 2021.

- Oglaševanje -

Iz kategorije


Preberite tudi

Nastavite budilke! Že jutri prvi zasavski nastop!

Čez nekaj minut se uradno pričnejo Olimpijske igre 2020, ki jih bomo lahko spremljali tudi na nacionalni televiziji. Prvi Zasavec, ki bo nastopil na...