Prva slovenska certifikata izdelovalcev kompozitnih izdelkov narejena v Zasavju

0
2012
rbt

Zasavska ljudska univerza (ZLU) je prva ustanova v Sloveniji, ki je izvedla preverjanje in potrjevanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Izdelovalec plastičnih kompozitnih izdelkov. Na novo ustanovljena tričlanska komisija Državnega izpitnega centra je bila 6. julija 2022 prvič v vlogi potrjevanja tega novega poklica.

Za dva kandidata je bil na ZLU že pred tem izveden postopek svetovanja za pripravo osebne zbirne mapo, ki jo je nato komisija ovrednotila kot ustrezno in priznala vsebine poklicnega standarda v celoti.

Prva dva imetnika certifikatov Izdelovalec plastičnih kompozitnih izdelkov sta tako postala Anže Majcen in Zora Andrenšek iz podjetja AFormX iz Trbovelj, ki izdeluje kompozitne izdelke za letalsko industrijo in kjer so talentirani in izkušeni zaposleni dodana vrednost. Zato vsem novim članom ekipe omogočajo, da se s pomočjo e-portala #CompoHUB in praktičnega dela v kompozitni delavnici učijo izjemno hitro in učinkovito ter posledično napredujejo v znanju in izkušnjah.

ZLU in trboveljsko podjetje AformX sta že leta 2018 sodelovala pri pripravi poklicnega standarda in kataloga standardov poklicnih znanj in spretnosti kot pika zaključek projekta ComboHUB.

Kakšni so pogoji za kandidate, ki želijo pridobiti omenjeni certifikat: končana osnovna šola in šest mesecev delovnih izkušenj pri izdelavi kompozitnih izdelkov (na enem od naštetih materialov: poliester, vinilester, epoksidne, akrilne smole z ojačitvami s steklenimi, karbonskimi, aramidnimi in podobnimi vlakni) ali tri leta delovnih izkušenj pri delih, ki zahtevajo razvite ročne spretnosti, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v določenem koledarskem obdobju in vsebina opravljenega dela ali trije lastni izdelki, pri katerih so izkazane ročne spretnosti. Informacije o vključitvi v postopek NPK: 03 56 31 191, 030 366 777 ali svetovanje@zlu.si.

 

Polona Trebušak, ZLU