Pomoč pri ogrevanju – a ne za vse občane, le za tiste, ki se ogrevajo iz »občinske kotlovnice«

0
2091

Občina Trbovlje je spremenila lanski pravilnik, namenjen ureditvi pravil za dodelitev pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja v občini Trbovlje v ogrevalni sezoni 2022/2023. Sprememba pravilnika pomoč namesto 2 meseca, omogoča 3 mesece in povečuje se tudi najvišji znesek. Posamezno gospodinjstvo lahko v ogrevalni sezoni prejme skupno največ 300 evrov. 

Največ 100 evrov na mesec v gospodinjstvu

Tudi letos bo Občina Trbovlje na podlagi sprejetega pravilnika svojim občanom ponudila pomoč pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja. Družine in samske osebe bodo lahko zaprosile in ob izpolnjevanju pogojev prejele do 3 mesece pomoči (po starem pravilniku do 2 meseca), pri čemer bo mesečni znesek pomoči priznan do polovice stroška ogrevanja na položnici oziroma do največ 100 € (po starem pravilniku do 70 €). Zvišali smo tudi merila (število družinskih članov in neto dohodek), na podlagi katerih so družine in samske osebe upravičeni do pomoči.

Kdo bo pomoč prejel, bo odločala komisija sestavljena iz predstavnika CSD, RKS in Občine. Prve vloge bodo sprejemali v mesecu novembru, veljala bo za položnice prejete v oktobru. Vloga bo na voljo na spletni strani v prihodnjem tednu.

Merilo za pridobitev pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja je mesečni neto dohodek, prejet v mesecu pred oddajo vloge.

Število

družinskih članov

Neto dohodek v EUR

/ na mesec

1 1.100
2 1.500
3 1.900
4 2.300
5 2.700
6 3.100

 

Kriteriji za prejem finančne pomoči pri ogrevanju še dostopnejši