28.4 C
Trbovlje
nedelja, 25. julija 2021
ZON.siAktualnoPomembna zmaga za občine: država prevzema del finančnega bremena

Pomembna zmaga za občine: država prevzema del finančnega bremena

V novo leto lahko v občinah tudi zaradi zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki so ga v državnem zboru sprejeli 7. decembra, stopijo bolj optimistično. Skupno naj bi ZFRO občinam prinesel 70 milijonov evrov finančne razbremenitve. Samo v občini Hrastnik bo razbremenitev prihodnje leto znašala 210 tisoč evrov, v Zagorju ob Savi pa 440 tisoč evrov. 

Hrastniški župan Marko Funkl je zadovoljen. “V občini bomo najbolj občutili razbremenitev financiranja neprofitnih najemnin ter sprostitev povratnih financ pri investicijah v nepovratne. Za naprej si želimo, da bi bilo urejeno tudi področje oskrbnin in pomoči na domu,” našteva Funkl. “Preostalo je sicer še nekaj zadev, ki so iz trenutnega zakona izvzete. Verjamemo, da se bodo stanovska združenja občin v prihodnje še naprej uspešno pogajala s pristojnimi na državni ravni.”

Marko Funkl

S pripravo predloga zakona so sicer začeli že konec leta 2018, pogajanja so potekala vse leto 2019, v letu 2020 pa je predlog le dočakal obravnavo v DZ. K rezultatom tega dolgotrajnega projekta sta prispevali dve vladi, sodelovalo je sedem ministrstev, dve vladni službi in zavoda za zdravstveno ter za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prav od začetka so aktivno sodelovala tudi vsa tri reprezentativna združenja občin.

Koliko bo ostalo v hrastniški blagajni?

Finančno razbremenjevanje občin bo postopno. Hrastniška občina, na primer, bo prihodnje leto razbremenjena za 210 tisoč evrov, v letu 2022 pa še za 260 tisočakov, je pojasnil župan.

Poenostavljeno je tudi kratkoročno zadolževanje občin in sicer z vključitvijo v enotni zakladniški račun. “Prednost je v možnosti ugodnega financiranja za občino, kjer so obrestne mere fiksne za celotno obdobje trajanja posojila, dodatnih stroškov pa ni. Zaenkrat pa naša občina ne načrtuje novih zadolževanj,” pojasnjuje Funkl.

Spet polna višina nepovratnih sredstev

Zadovoljni so tudi v Zagorju ob Savi. Župan Matjaž Švagan pozdravlja “prvi korak vlade k razbremenjevanju občin. V preteklosti so bili namreč občinski proračuni močno preobremenjeni, na račun teh obremenitev pa je bila na primer samo naša občina prikrajšana za več milijonov evrov.”

ZFRO določa tudi sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 % primerne porabe, ki bodo nadomestila sedanje sofinanciranje občinskih investicij. S tem določilom torej zakonodajalec odpravlja prehodno obdobje pri sofinanciranju občinskih investicij oziroma ponovno uveljavlja polno višino nepovratnih sredstev v višini 6% skupne primerne porabe ter odpravlja administrativne ovire pri črpanju sredstev.

Matjaž Švagan

“Ko smo pripravljali prvi predlog proračuna za 2021, ZFRO še ni bil sprejet. Zato je občina med vire financiranja investicij vključila znesek 623.289 evrov, od tega nepovratna sredstva v višini 415.526 evrov in povratna sredstva v višini 207.763 evrov. V 2. predlogu proračuna za leto 2021 pa sedaj občina že lahko med vire financiranja vključuje znesek 623.289 evrov izključno kot nepovratna sredstva,” pojasnjuje Švagan.

Pozitivni učinek tega ukrepa za občino Zagorje ob Savi torej znaša 207.763 evrov, saj so bila to pred sprejetjem ZFRO za občino povratna sredstva (kredit), po sprejetju ZFRO pa so nepovratna sredstva.

V Trbovljah pohvale vladi

“To je prva vlada v zadnjih sedmih letih, ki je izkazala posluh za občine in ki je prekinila niz zadnjih let, ko so vlade občinam le nalagale vse večja bremena in hkrati občine vse manj financirale. Je tudi prva vlada v zadnjih letih, katere premier je stopil pred župane in z vsemi župani spregovoril o izzivih občin,” pravi županja Jasna Gabrič.

“Višjo povprečnino pozdravljamo, vendar ta še vedno ni dovolj visoka, da bi lahko občina krila vse stroške, ki nastanejo zaradi zakonsko obveznih nalog. Z zvišanjem povprečnine bomo počasi pokrili primanjkljaj, ki se je nabral v preteklih letih, ko je bila povprečnina bistveno nižja.”

To je prva vlada v zadnjih sedmih letih, ki je izkazala posluh za občine in ki je prekinila niz zadnjih let, ko so vlade občinam le nalagale vse večja bremena in hkrati občine vse manj financirale.

Kolikšno razbremenitev ZFRO prinaša občini Trbovlje še niso izračunali, saj je bil zakon v uradnem listu objavljen šele 15. decembra. “Ne želimo se prenagliti in prehitro komentirati vsebine zakona, predvsem tistega dela, ki se nanaša na razbremenitev občinskega proračuna. Po natančnem pregledu zakona bomo videli, kaj to dejansko pomeni za občine,” so zapisali v kabinetu trboveljske županje.

Na občini Litija tudi nimajo natančnih podatkov, kakšno finančno razbremenitev jim prinaša novi zakon, so pa zelo veseli poenostavitve kratkoročnega zadolževanja. “Občinam bo omogočeno hitrejše in enostavnejše zadolževanje, saj bomo sredstva prejeli direktno iz zakladniškega računa. Do sedaj je občina morala tudi za likvidnostno zadolževanje pridobiti različne ponudbe in nato izmed prejetih ponudb izbrati najugodnejšega ponudnika. Zaradi tega je bilo potrebnega več dela in papirologije, kot bo to sedaj,” je dejal župan Franci Rokavec.

Izhodišče za nov zakon so bili predlogi reprezentativnih združenj občin, ki so sicer predlagala pregled kar 61 predpisov. V ožjem izboru jih je ostalo 25 in polovica teh je zajeta v sprejetem zakonu. Ostali so v procesu dogovorov ali pa še čakajo na dialog med vlado in občinami.

Kaj prevzema država na svoja ramena?

V skladu s sprejetim zakonom bo država prevzela:
*plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne slovenske državljane in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči.
*plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani.
*financiranje nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe
*obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe.

*Država bo v celoti zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem.
*Poenostavlja se kratkoročno zadolževanja občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun ter določa sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini šestih odstotkov primerne porabe, ki bodo nadomestila sedanje sofinanciranje občinskih investicij.
*Zakon določa tudi sofinanciranje občin z romskimi naselji.
*Prav tako se določajo taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele, zvišuje se upravna taksa za lokacijsko informacijo, izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč pa bo plačljiva tudi za notarje.
*V okvir administrativnih razbremenitev
 občin sodi tudi možnost sprejemanja programa izobraževanja odraslih za več let skupaj.

- Oglaševanje -

Iz kategorije


Preberite tudi

Nastavite budilke! Že jutri prvi zasavski nastop!

Čez nekaj minut se uradno pričnejo Olimpijske igre 2020, ki jih bomo lahko spremljali tudi na nacionalni televiziji. Prvi Zasavec, ki bo nastopil na...