2.5 C
Trbovlje
sreda, 7. decembra 2022
ZON.siAktualnoPravice staršev in otrok: Pogosto ne vedo, kaj vse lahko koristijo

Pravice staršev in otrok: Pogosto ne vedo, kaj vse lahko koristijo

Da bi v Zagorju dobro informirali starše otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, so na CSD skupaj z OŠ Slavka Gruma pripravili predavanje, z objavami v medijih, pa želijo doseči še širši krog oseb, ki se jih tovrstne vsebine dotikajo.

Največkrat se pojavljajo dileme z razločevanjem pravice do izbire družinskega pomočnika in uveljavljanjem osebne asistence, poroča Adisa Mujčinović, pomočnica direktorja CSD Zasavje. To sta pravici, ki se uveljavljata z dopolnjenim 18. letom starosti otroke. Pred tem ima upravičenec možnost uveljavljanja pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek.

V Zagorju za 70 otrok uveljavljajo dodatek za nego

»Starši se obrnejo na CSD in izpostavijo svojo situacijo, na podlagi katere so informirani glede možnosti uveljavljanja pravic. Na CSD vodimo evidenco izdanih pravic, ne razpolagamo pa s podatkom o številu informiranih uporabnikov za konkretno situacijo,« nam je povedala Mujčinovićeva, ki želi starše in skrbnike kar najbolj seznaniti z veljavno zakonodajo.

V Zagorju je 72 otrok s posebnimi potrebami, katerih starši uveljavljajo nižji ali višji dodatek za nego. Koliko je tistih, ki tega ne uveljavljajo ali pa se še borijo z zakonodajnimi mlini za vzpostavitev omenjene pravice, podatka ni. Poleg zabeleženih otrok 50 odraslih oseb s statusom invalida, prejema dodatek za pomoč in postrežbo. Ko oseba s statusom invalida po pokojnem staršu pridobi pravico do družinske pokojnine, DPP prejema pri pokojnini preko ZPIZ-a in ne več preko CSD.

Nadomestilo za invalidnost tudi šolarjem

V lanskem letu je bil sprejet Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost, ki je začel veljati v letošnjem letu. Ta zakon, pojasnjuje naša sogovornica, ureja pravico do izplačila nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom starosti te pravice niso imeli priznane. S tem zakonom se popravlja neenotna praksa centrov za socialno delo, ki po prej niso enotno priznavali pravice do nadomestila za invalidnost v času rednega šolanja med 18. in 26. letom starosti. »Upravičencu za vsak mesec, ko je izpolnjeval pogoje, pripada znesek nadomestila za invalidnost v višini 382,32 evraV občini Zagorje ob Savi sta bila takšna dva upravičenca, ki pravice v času rednega šolanja nista uveljavljala, enemu je bila pravica priznana, saj v času šolanja pravice ni uveljavljal, eden pa ni izpolnjeval pogojev,« še izvemo.

Novosti na področju socialne zakonodaje je letos več. Od letos se uresničujejo pravice iz Zakona o dolgotrajni oskrbi, v veljavo je stopilo tudi poglavje Socialno vključevanje invalidov v Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. Pravica do te storitve se uveljavlja na Centru, izvajalec storitev v Zasavju pa je VDC Zasavje, ki je omenjene storitve uporabnikom že prej nudil v okviru pilotnega projekta »S teboj lahko«. Storitve so namenjene usposabljanju za samostojno življenje, vseživljenjskemu učenju, prebivanju s podporo in ohranjanju socialne vključenosti starejših invalidov. Center je pravico do storitev socialnega vključevanja priznal 7 osebam s statusom invalida, ki imajo stalno prebivališče v Zagorju ob Savi.

Višje delno plačilo za izgubljeni dohodek

Na letošnje leto je torej vezana še veljava Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je družinskim pomočnikom prinesel ugodnejši položaj in sicer zvišalo se je delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki po novem znaša 1,2 kratnik bruto minimalne plače.

Zagorska vodja Centra za socialno delo je predstavila tudi Zakon o osebni asistenci, ki se je spremenil konec lanskega leta. Nekatere spremembe se nanašajo na izvajalce osebne asistence, poostreni so pogoji, ki jih mora organizacija izpolnjevati, da se lahko vpiše v register izvajalskih organizacij, le dva družinska člana sta lahko osebna asistenta uporabniku (prej omejitve glede števila družinskih članov ni bilo), obenem pa se natančneje ureja razmerje med storitvami osebne asistence in drugimi storitvami. Spremembe zakona pa so prinesle tudi spremembe postopka ponovne upravičenosti do osebne asistence.

Vprašanj in dilem uporabnikov je seveda veliko. Prav zato je Mujčinovićeva za naš portal izpostavila nekaj ključnih vsebin, ki so pomembne za koriščenje pravic, obenem pa je še povabila, da so v Centru dobrodošli vsi, ki jih morda bolj podrobno zanima ali zakonodaja ali uveljavljanje le te.

Kako so Zasavci najpogosteje nasilni nad starejšimi člani družine

- Oglaševanje -

Najbolj brano


Preberite tudi

Košarkarji GESŠ Trbovlje do drugega mesta v Celju

Ob koncu prejšnjega tedna so se dijaki GESŠ Trbovlje udeležili področnega tekmovanja v košarki. Na turnirju, ki je potekalo v športni dvorani Gimnazije Celje...
X