Po ustanovnih sejah čas za izbor novih nadzornikov

0
1146

Po potrjeni sestavi občinskih svetov, sedaj sledi naslednji korak – imenovanje nadzornikov občin.

Občina Trbovlje in Občina Radeče zainteresirano javnost obveščata in pozivata, da posreduje predloge za člane nadzornega odbora. Ta v obeh občinah šteje 5 članov in jih bo po prejetih predlogih dokončno imenoval občinski svet.

Člani nadzornega odbora ne morejo postati sedanji člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. V Trbovljah je predpogoj VI. stopnja strokovne izobrazbe in primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja, medtem ko Občina Radeče tega pogoja nima.

Zbiranje predlogov se zaključi v prvem januarskem tednu. Natančneje – v Trbovljah lahko predloge pošljete do 4., v Radečah do 6. januarja.

Trbovlje imajo nov občinski svet, danes dobijo še župana