-- OGLAŠEVANJE --

Občina išče najemnika za poslovni prostor v Prapretnem

-- OGLAŠEVANJE --

Občina Hrastnik je objavila Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem – na naslovu Prapretno pri Hrastniku – del 37a, Hrastnik, gre pa za malce manj kot 80 kvadratnih metrov površine v pritličnem delu stavbe, ki bo na voljo za najem za obdobje petih let.

Za najugodnejšega ponudnika bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, najmanj v višini izhodiščne najemnine in hkrati najboljši program oziroma ponudbo, ki se bo izvajala v poslovnem prostoru – komisija bo oba kriterija (višina ponujene najemnine in program) ocenjevala v razmerju 50 : 50, najvišje možno število pridobljenih točk pa bo 100.

Najnižja ponudbena izhodiščna cena – najemnina za nepremičnino, ki je predmet javnega razpisa, je 362,89 evrov brez DDV, ponudnik pa morajo poravnati do 13. junija varščino v znesku tisoč evrov na transakcijski račun Občine Hrastnik.

Kakšni so pogoji oddaje v najem?

Občina Hrastnik v razpisu poudarja, da bo najemnik dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanja prostora in skupnih delov in naprav, stroške izjave o varnosti in požarnega reda ipd. Poslovni prostor se oddaja v najem po načelu “videno-vzeto v najem” in sicer brez opreme. Vso potrebno opremo za izvajanje dejavnosti bo moral zagotoviti izbrani najemnik na lastne stroške. Poslovnega prostora ne bo imel pravice dajati v podnajem, v kolikor bo kakorkoli vlagal v poslovni prostor pa do povrnitve ne bo upravičen niti iz tega ne bodo izhajale kakšne pravice.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru preko telefonske številke 03 56 54 391.

Podrobnosti javnega razpisa in navedba, kaj vse morajo zainteresirane pravne osebe (podjetniki) ob predložitvi ponudbe vključiti v dokumentacijo, so na voljo preko te povezave.

Rok za oddajo ponudbe v najem je 14. junij do 14.30, če je vložena osebno na vložišču Občine Hrastnik oz. 15. junij, če je zadnji dan roka poslana priporočeno po pošti na naslov Občine Hrastnik.

Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 15. junija ob 16. uri na sedežu organizatorja zbiranja ponudb, to je v prostorih Občine Hrastnik, natančneje v sejni sobi v 1. nadstropju.

SORODNI ČLANKI:

Na tržnici se oddaja še en poslovni prostor

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

FOTOGALERIJA: Gasilci so se sami “lotili” evropskih projektov, s katerimi posodabljajo svoje prostore in opremo

Kar sami so pripravili projekt, se javili na razpis za evropska sredstva in z njimi postavili sončno elektrarno na streho ter prenovili prostore. Gasilski...
-- OGLAŠEVANJE --