-- OGLAŠEVANJE --

VIDEO: GESŠ – bistvo šole ni v učenju na pamet

-- OGLAŠEVANJE --

GESŠ Trbovlje je šola z več kot 70-letno tradicijo, ki želi želi nuditi le najboljše: odlične učitelje, osebni pristop, bogat nabor izbirnih in maturitetnih predmetov ter pestre šolske in obšolske dejavnosti. So šola, ki dijakom ponuja toliko znanja, kolikor so ga pripravljeni vzeti, vedno pa so na voljo za pomoč. Zavedajo se, da ni bistvo šole v “učenju na pamet”, temveč v povezovanju teorije s prakso, medpredmetnem učenju in projektnem delu.

“Dijake spodbujamo in jim pomagamo, da razvijajo svoje sposobnosti ter veščine, ustvarjalnost in inovativnost. Tesno smo vpeti v lokalno in mednarodno okolje s projekti in z drugimi oblikami sodelovanja. Vedno smo odprti za nove ideje in se zavedamo pomena kakovostnega izobraževanja. Dijake želimo ozavestiti o nujnosti vseživljenjskega učenja, a tudi o kritičnem odnosu do naučenega. Pri pouku uporabljamo  sodobno  tehnologijo in načine poučevanja, usmerjene v iskanje idej ter reševanje problemov.”

V GESŠ Trbovlje izvajajo programe gimnazija, gimnazija – športni oddelek, ekonomski tehnik in maturitetni tečaj.

 Posebnosti šole so:

  • izbirnost drugega tujega jezika (NEMŠKI ali FRANCOSKI) in možnost učenja tretjega tujega jezika od drugega letnika dalje. Prvi tuji jezik je ANGLEŠČINA;
  • številne obšolske dejavnosti, s katerimi poskrbijo za vsestranski razvoj dijakov in za kakovostno preživljanje prostega časa: KEMIJSKI KROŽEK, matematični krožek, NOVINARSKI KROŽEK, tehnični KROŽEK, KROŽEK MLADI IN DENAR, ŠTEVILNE ŠPORTNE AKTIVNOSTI, PEVSKI ZBOR, DEBATA v ANGLEŠKEM JEZIKU, TEMATSKI VIKENDI (PEVSKI, MATEMATIČNI, NARAVOSLOVNI), DOBRODELNOST, GLEDALIŠKI ABONMA …;
  • EKSKURZIJE in MEDNARODNE IZMENJAVE (tudi individualne);
  • POMOČ pri učenju in premagovanju drugih težav: tutorstvo (pomoč starejših dijakov), konzultacije pri učiteljih, svetovalna služba;
  • “smo partnerji staršem”.

Debatni klub Logos žanje uspehe za uspehom. Debaterji se udeležujejo slovenskih in mednarodnih debatnih turnirjev. Svetovnega srednješolskega debatnega prvenstva, ki je bilo avgusta 2014 v Bangkoku na Tajskem, sta se udeležila kar dva dijaka naše šole, leta 2015 v Singapuru eden, leta 2016 v Stuttgartu ponovno dva.

V okviru obveznih ekskurzij dijaki spoznavajo domovino in zamejstvo ter domača in tuja mednarodno priznana podjetja. Vsako leto izvedejo dve do tri nadstandardne ekskurzije, ki se jih udeležijo dijaki po lastni izbiri. Obiskali so že Amsterdam, Bruselj, Pariz, Berlin,
Auschwitz, Benetke, Firence, Rimini, Toskano, San Marino, CERN (laboratorij Evropske organizacije za jedrske raziskave v Švici), München, Bratislavo in številna druga evropska mesta.  

Vsem dijakom želimo zagotoviti enake pogoje. Tistim, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, omogočimo financiranje ekskurzij in drugih dejavnosti iz šolskega sklada.

24-letna tradicija izmenjave z gimnazijo iz Scheinfelda (Nemčija), več kot 15-letna tradicija sodelovanja na srečanju mladih iz vse Evrope – Euroweek ter številne individualne izmenjave (Portugalska, Nemčija, Danska, baltske države …) dokazujejo, da so mednarodni projekti del šolskega vsakdana. Prostovoljci iz Nemčije že vrsto let sodelujejo pri pouku nemščine kot rojeni govorci, kar dodatno bogati pouk. Dijaki v programu ekonomski tehnik pridobivajo svoje delovne izkušnje pri delodajalcih doma in v tujini. Tritedenska praksa v Milanu, v času katere dijaki načrtujejo in spremljajo tudi porabo osebnih financ, je neprecenljiva popotnica na trg dela.

Pevski zbor niso le vaje in prepevanje. Pevci na vajah in intenzivnih pripravah pridobivajo socialne veščine ter čut za pripadnost skupini. Zbor sodeluje na mnogih prireditvah. Izkazali so se tudi na mednarodnem nivoju in osvojili zlato plaketo na festivalu v Samoboru.

Šolsko leto 2015/2016 je bilo posvečeno ustvarjalnosti. Ponosni so, da so čisto vsi učitelji in dijaki sodelovali pri nastanku novomedijske knjige Vizija prihodnosti. To je delo, ki se bere z uporabo pametnega telefona. Dijaki so v njej združili svoje literarno, likovno in fotografsko ustvarjanje, dodani pa so elementi obogatene resničnosti in stop-motion animacije.

S številnimi raziskovalnimi nalogami poskrbijo tudi za to, da vsak dijak najde področje zase. Najboljše naloge kandidirajo na raziskovalnih natečajih, izsledki nekaterih pa so zanimivi celo revijam, kot so Moje finance. Projektno raziskovalno delo se prepleta skozi pouk in že omenjene krožke oziroma obšolske dejavnosti. 

Program ekonomski tehnik vsebuje med vsemi srednješolskimi programi največ vsebin s področja podjetništva. Dijaki pridobivajo uporabna teoretična znanja, ki jih utrdijo s praktičnim poukom v šoli in pri delodajalcih. Posebnost programa je pouk v učnem podjetju, kjer dijaki spoznajo vse poslovne funkcije in poslujejo z učnimi podjetji ostalih slovenskih šol. Nadgradnja so dijaška podjetja, del programa Junior Achievement, ki jih z lastnim finančnim vložkom in s prodajo delnic ustanovijo naši maturanti. Tako dijaki že v času šolanja pridobijo prvo pravo podjetniško izkušnjo. Leta 2016 sta bili obe naši dijaški podjetji najvišje ocenjeni v državi in ekipa, ki je zastopala slovenske barve na evropskem srečanju dijaških podjetij v švicarskem Luzernu, je prišla iz GESŠ Trbovlje.

Športni oddelek je dobrodošla pridobitev za vse dijake, ki se želijo usposobiti za nadaljnji študij katerekoli smeri in se želijo še naprej aktivno ukvarjati s športom. Pomoč športnega in pedagoškega koordinatorja, število ur, ki so namenjene dodatni razlagi, specifična vadba, ki se v dogovoru s trenerjem opravi že v šoli, so le nekatere izmed prilagoditev, ki športnikom omogočajo doseganje dobrih rezultatov na šolskem in športnem področju. Zaključek šolanja v športnem oddelku je namreč splošna matura, ki jo odpišejo tako kot ostali gimnazijci. Tudi standardi znanja so v obeh programih enaki.

 

Nekaj utrinkov ustvarjanja dijakov si lahko ogledate v priloženem videu:

 

 

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

-- OGLAŠEVANJE --