-0.5 C
Trbovlje
petek, 8. decembra 2023
ZON.siAktualnoBi spremenili namembnost zemljišča? Sedaj je čas!

Bi spremenili namembnost zemljišča? Sedaj je čas!

Občina Hrastnik bo v letu 2022 pristopila k začetku priprave sprememb in dopolnitev v letu 2016 sprejetega Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Hrastnik. Pred začetkom postopka priprave zato pozivajo občane in drugo zainteresirano javnost, da podajo pobude oziroma predloge za spremembe in dopolnitve OPN Hrastnik.

Pobude in predlogi se lahko nanašajo na vse vsebine tekstualnega in grafičnega dela OPN Hrastnik (na spremembo namenske rabe prostora, na prostorsko izvedbene pogoje in drugo).

Ne pozabite: Ustrezna utemeljitev!

Kadar so izražene zasebne potrebe glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v OPN, morajo biti ustrezno utemeljene. Občina jih pri pripravi osnutka občinskega prostorskega načrta upošteva le, če izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru (upoštevanje varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru) ter ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišča za gradnjo s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

Ste pobudo že oddali? Morda ni več aktualna?

Pobude za spremembo namenske rabe, ki jih je Občina Hrastnik že prejela, čakajo na vključitev v postopek priprave sprememb in dopolnitev in ni potrebno podajati nove pobude. Če že prejeta pobuda ni popolna, jo je potrebno dopolniti. V kolikor pa že poslana ni več aktualna, obvestite Občino Hrastnik, da od nje odstopate.

Način oddaje

Pobuda mora biti oddana na Obrazcu Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik ki je dosegljiv na spletni strani Občine Hrastnik v rubrikah OPN in Vloge in obrazci ali na vložišču Občine.

Ko jo boste imeli spisano, jo lahko oddate na več načinov:

  • po pošti na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik,
  • po elektronski pošti na naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si,
  • v poštni nabiralnik, ki je nameščen levo od vhoda v stavbo Občine Hrastnik.

Pobude bodo sprejemali do vključno 15. februarja 2022.

Občina Hrastnik se bo do vseh pobud, prejetih do navedenega datuma, opredelila in sprejemljive uvrstila v spremembe in dopolnitve OPN Hrastnik. Obravnavane bodo le tiste pobude, ki bodo ustrezno izpolnjene, podpisane in bodo vsebovale priloge navedene na obrazcu.

SORODNI ČLANKI:

24 pobud za spremembe

 

- Oglaševanje -

Najbolj brano


Preberite tudi

Pismo ravnateljice in profesorice: 120 so jih našteli na Okrogarjevi šoli

Začetki Osnovne šole Toneta Okrogarja segajo v leto 1903. Iz zapisov 120-letnega delovanje šole je moč razbrati, da se v teh starih prostorih srečujejo...