-- OGLAŠEVANJE --

Anonimke, ovadbe in sodišče z menjavo nadzornikov?

-- OGLAŠEVANJE --

Odločitev o tem, kdo bo novi direktor Komunale Trbovlje se še vedno ne premakne iz mrtve točke. Nadzorniki, ki odločajo o imenovanju, namreč bojkotirajo seje. V igri anonimke, ovadbe in sodišče z menjavo nadzornikov …

Nadzorniki bojkotirajo sejo

Predsednik nadzornega sveta Iztok Hribovšek je oktobra štirikrat sklical nadaljevanje seje nadzornega sveta Komunale Trbovlje, “vendar so trije člani, Zoran Gračner, Edvard Jug in Vlasta Medvešek Crnkovič domnevno iz protesta zapustili 14. redno sejo, sklicano 11. oktobra. Pravilno sklicanih nadaljevanj iste seje 13., 23., 24. in 25. oktobra, pa se niso udeležili, zato nadzorni svet ne more delovati, ne more zaključiti podpisa pogodbe o zaposlitvi z Jožetom Pustoslemškom in ne more občini Trbovlje dostaviti potrebnih pojasnil in dokumentov, poleg ostalih redni del in obveznosti,” zastoj pri imenovanju direktorja Komunale Trbovlje pojasnjuje Hribovšek in še doda, da glede suma kaznivih dejanj bomo izvedeli naknadno, prav tako o pregonu odgovornih akterjev.

Kako razrešiti pat pozicijo?

“V primeru, da nadzorni svet družbe ne more veljavno sprejeti sklepov, ker na sejo ne pride zadostno število njegovih članov, je možno uporabiti 50. člen Zakona o gospodarskih družbah-1, ki določa, da sodišče v nepravdnem postopku odloča tudi o imenovanju ali odpoklicu članov organov vodenja ali nadzora,” nam je o tem, kako je mogoče razrešiti zaplet, pojasnil odvetnik Sašo Ostrožnik.

Tako je v 256. čl. ZGD-1 določeno, da v primeru, če iz kateregakoli razloga en ali več članov organa nadzora manjka, ga v nujnih primerih na predlog zainteresiranih oseb imenuje sodišče. Prav tako je v 2. odstavku 276. čl. ZGD-1 določeno, da sodišče odpokliče člana nadzornega sveta na predlog nadzornega sveta ali delničarjev, katerih delnice predstavljajo najmanj 10 % osnovnega kapitala, če gre za utemeljene razloge. Pri tem se upošteva še 514. čl. ZGD-1, ki določa, da v primeru, če ima družba z omejeno odgovornostjo v družbeni pogodbi določeno, da ima družba nadzorni svet, se zanj smiselno uporabljajo določbe o nadzornem svetu v delniški družbi, če družbena pogodba ne določa drugače.

Odpoklicali nadzornike ali bo odločalo sodišče?

Člani nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Trbovlje so Iztok Hribovšek, Mitja Vozel in Davorin Žnidarič (ki jih je imenoval občinski svet), Zoran Gračner (ki ga je s sklepom imenovala županja Gabričeva) in Vlasta Medvešek Crnkovič ter Edvard Jug (kot predstavnika sta bila imenovana s strani sveta delavcev komunale).

Kot pojasnjuje zasavski odvetnik Sašo Ostrožnik je torej možno situacijo razrešiti preko sodišča, ali pa tako, da se sedanji člani nadzornega sveta zamenjajo z drugimi člani.
Kapitan trboveljske komunale, vsaj še ta trenutek – Milan Žnidaršič nastale situacije ne želi komentirati, upa pa “da se bo nastala situacija čim hitreje rešila v dobrobit Komunale Trbovlje in posredno občanov in občank Trbovelj”.

(Spet) anonimka

 Za Trbovlje že znana komunikacija in širjenje informacij preko anonimnih pisem tudi tokrat ni izjema. V uredništvo smo prejeli pismo “Igre in igrice članov NS Komunale Trbovlje”. Pisec očita izbiro Pustoslemška nadzornikom, saj naj bi, če bodo zamenjali direktorja, preko Komunale delili službe in črpali denar na določena trboveljska podjetja.

SORODNI ČLANKI:

Komunala Trbovlje z novim direktorjem

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Plamen športnih iger je zagorel v Hrastniku

Plazma športne igre mladih so največja športno-družabna prireditev za otroke in mladostnike v Evropi in ponuja priložnost, da se otroci in mladostniki v varnem...
-- OGLAŠEVANJE --