ANKETA: Tudi vaš družinski proračun načenja cena hrane?

0
1112

Cene so v enem letu v povprečju zrasle za 8,4 %. Na letno inflacijo je najbolj vplivala za 14,7 % dražja hrana. Mesečna inflacija je bila 1,1-odstotna. K temu so največ prispevale višje cene tobaka (za 4,5 %), počitniških paketov (4,2 %) in hrane (1,1 %) (Podatki Statističnega urada RS)

Kako pa podražitve hrane vplivajo na vašo denarnico?