-- OGLAŠEVANJE --

Že letos do prenove ali izgradnje kar trije mostovi

-- OGLAŠEVANJE --

V teku so tri priprave javnih razpisov za oddajo gradbenih del, po katerem bo v Izlakah zgrajen nov most, poleg tega pa bo eden čez Orehovico prenovljen in drugi na območju sedanjega zgrajen na novo. Stroške trojnega infrastrukturnega projekta izgradnje mostov bo krila država, spremljajočo izgradnjo kolesarskih površin pa Občina Zagorje ob Savi.

Mostova čez Medijo v Izlakah in čez Orehovico povsem nova

Prenove mostov pri Medijskih Toplicah, pri fitnes studiu Spin in pri Petrolu na Izlakah.

Na odseku državne ceste Izlake–Zagorje bo izvedena gradnja novega mostu čez Medijo na isti lokaciji. Povsem novo podobo bo dobil z novogradnjo most čez Orehovico, prav tako na državni cesti na odseku Trojane–Izlake.  Investicijski projekt predvideva izvedbo novega objekta na območju sedanjega mostu. Pri obeh navedenih ima po podatkih Direkcije za infrastrukturo Občina Zagorje ob Savi namen sočasno urediti še površine za pešce in kolesarje, zato projekta vključujeta tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste in vodnogospodarske ureditve v območju mostu.

Rekonstrukcija mostu čez Orehovico

Še tretji v beri, ki bo prispeval k večji varnosti in pretočnosti prometa v zagorski občini pa je most čez Orehovico, tudi na odseku Trojane–Izlake. “Investicijski projekt predvideva rekonstrukcijo poškodovanega premostitvenega objekta, s čimer bo zagotovljena ustrezna širina objekta. Načrtovana je izvedba nove armiranobetonske prekladne konstrukcije ter ojačitev obstoječe podporne konstrukcije,” so pojasnili na Direkciji za infrastrukturo. Ker pa je zasnova objekta sledila uskladitvam z Občino Zagorje, katera ima namen na obravnavanem območju sočasno urediti površine za vodenje kolesarjev, se je v karakteristični prečni prerez objekta umestilo ustrezne površine za vodenje pešcev in kolesarjev. “Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste in vodnogospodarske ureditve v območju mostu,” dodajajo investitorji.

Kdaj naj bi se dela začela?

Trenutno je v pripravi javni razpis za oddajo gradbenih del za vsako izmed treh naložb in v  kolikor ne bo pritožb na izbor izvajalcev, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo predvideva izvedbo za vse tri objekte še v letošnjem letu. Podrobnejši podatki, kot so načrtovani obvozi, vrednosti investicije in ostalo, bo znano, ko bodo ponudniki izbrani. Tudi prometna ureditev v času gradenj bo dorečena po izbiri vseh treh izvajalcev, saj bo dela potrebno uskladiti tudi z izvajalcem kolesarskih površin.

Vključenost Občine Zagorje ob Savi v projekte

Kljub temu, da bo trojno naložbo krila država, je v Zakonu o cestah opredeljeno, da mora biti posamezna občina soudeležena pri posegih na državno infrastrukturo. Sem denimo spadajo priključki občinskih cest na državno cesto, odstavni pasovi, parkirne površine, avtobusna postajališča, cestna razsvetljava in semaforji, kolesarske steze in pločniki ter
zelene površine. “Občine krijejo tudi sorazmeren del stroškov za vzdrževanje državne ceste skozi naselja, če je ta zaradi potreb odvijanja prometa v naselju zgrajena s širšim voziščem kot zunaj naselja,” so dodali investitorji, domača lokalna skupnost – vodstvo zagorske občine pa je odgovorilo v istem smislu: “Občina mora poskrbeti za infrastrukturo, ki je v njeni lasti.”

Ob vprašanju, ali se poleg opisanih izgradenj mostov obetajo še kakšni državni projekti v Občini Zagorje v bližnji prihodnosti, so napovedali, da bo modernizirana državna cesta Kandrše-Vidrga ter moderniziran odsek med Kisovcem in Zagorjem (čez Stope).

SORODNI ČLANKI:

Zagorje: prenove mostov, izgradnja odstavnega pasu, sanacija Pečarjeve ceste, ….

 

 

 

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Objavljamo seznam lokacij, kjer bodo jutri merili z radarji!

Maraton nadzora hitrosti bo na teh lokacijah potekal jutri, 19. aprila med 6. in 18. uro. Z vnaprejšnjim obveščanjem voznikov in objavo lokacij želijo...
-- OGLAŠEVANJE --