-- OGLAŠEVANJE --

Zasavske družbe ustvarile 20 odstotkov več dobička, novih zaposlitev pa le 233 (3 odstotke)

Gospodarske družbe in podjetniki so v lanskem letu znova izboljšali poslovanje. V primerjavi z letom 2022 so povečali število zaposlenih, boljši so tudi kazalniki poslovanja zasavskega gospodarstva.

-- OGLAŠEVANJE --

Rezultat poslovanja med najboljšimi v Sloveniji, prispevek najmanjši

Irena Murnc

V letu 2023 so gospodarske družbe v Zasavju beležile 105 milijonov evrov čistega dobička, ki je bil kar za 20 odstotkov večji kot v letu poprej, povečali so se skupni prihodki in prihodki na tujem trgu. Najbolj izvozno usmerjene so bile družbe iz občine Zagorje, ki so skupaj ustvarile skoraj 40 odstotkov prihodkov na tujem trgu. Sicer so imele zasavske družbe tretjo največjo rast na področju dodane vrednosti in dobička v Sloveniji, boljši sta bili le posavska in osrednjeslovenska regija. Kot je izpostavila Irena Murnc, vodja AJPES izpostave Trbovlje, je to zelo dober rezultat poslovanja, glede na to, da je zasavska regija najmanjša v Sloveniji. Ravno zaradi majhnosti regije, je slika prispevka k rezultatom vseh družb v Sloveniji malce drugačna. Zaposlovali so manj kot 2 odstotka delavcev ter ustvarile manj kot 1 odstotek vseh prihodkov v Sloveniji.

mikro majhne srednje velike
885 157 15 8

Število družb v Zasavju glede na velikost, vir: AJPES

V občinah Litija, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik je 8 velikih družb, ki so ETI Izlake, Steklarna Hrastnik, Trgograd Litija, Predilnica Litija, Predilnica Litija Holding, Javno podjetje komunala Trbovlje, Dewesoft Trbovlje ter Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik. Skupaj so omenjene družbe ustvarile več kot tretjino prihodkov in več kot polovico čistega dobička v regiji. Največ zaposlenih v Zasavju so imele majhne družbe, zaposlovale so več kot tretjino vseh delavcev v regiji. Vseh 1065 družb je sicer konec leta 2023 zaposlovalo 7548 delavcev, kar je za 3 odstotke več kot v prejšnjem letu.

Največ družb v Trbovljah, največ zaposlenih v Zagorju

K skupnemu številu zaposlenih v zasavski regiji je skoraj 40 odstotni delež prispevalo Zagorje, kjer so beležili tudi največji delež prihodkov iz tujega trga. Največ družb je bilo sicer registriranih v Trbovljah, kjer so prispevali skoraj 40 odstotkov dobička. Najmanj družb je bilo v lanskem letu registriranih v Hrastniku, teh je bilo 10 odstotkov. So pa hrastniške družbe ustvarile četrtino zasavskega dobička. Največji vpliv so imele družbe s področja predelovalne dejavnosti, ki so predstavljale slabo petino vseh podjetij v Zasavju in zaposlovale skoraj polovico delavcev.

Samostojni podjetniki so beležili uspešno leto 2023

Razmerja med občinami se pri samostojnih podjetnikih malo obrnejo, najuspešnejši so bili v Litiji. Ti predstavljajo več kot tretjino podjetnikov v Zasavju, beležili so skoraj 40 odstotkov dohodka in zaposlovali dobrih 30 odstotkov delavcev. Enak delež zaposlenih so imeli tudi v Zagorju, kjer so prispevali največ skupnih prihodkov v Zasavju. Najmanjši delež samostojnih podjetnikov je bil lani v Hrastniku.

V lanskem letu je bilo v zasavski regiji registriranih 1221 podjetnikov, kar je 9 več kot leta 2022. Zaposlovali so 908 ljudi in na vseh področjih beležili rast poslovanja. Največji vpliv so imeli podjetniki na področju gradbeništva.

Gospodarstvo še čaka na obljubljene milijone iz Sklada za pravični prehod

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Prostori so nabito polni – ukrepanje je nujno!

Takojšnje ukrepanje od pristojnih zato pričakujejo zasavske odrasle osebe z intelektualno oviro in vsi, ki jih v življenju podpirajo. Sestavili so skupino za vizijo...
-- OGLAŠEVANJE --