-- OGLAŠEVANJE --

Zakonskih pogojev za mestno občino ni v Trbovljah niti v Zagorju, ampak …

-- OGLAŠEVANJE --

Občini Trbovlje in Zagorje ob Savi si prizadevata postati mestna občina. Pa za to tudi izpolnjujeta pogoje? Odkar je mesto Krško znotraj posavske regije postalo 12. mestna občina v Sloveniji, je zasavska regija edina, ki nima mestne občine.

Zakon pravi: 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest

Srednja šola Zagorje

Zakonodaja določa, katerim kriterijem morajo občine zadostiti za pridobitev statusa mestne občine. Pogoji za imenovanje mestne občine so tako zapisani v Zakonu o lokalni samoupravi, ki narekuje, da “mesto lahko dobi status mestne občine, če ima najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih in je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja.”

Mestna občina lahko opravlja nekatere državne pristojnosti

Iz Službe za odnose z javnostmi Ministrstva za javno upravo so pojasnili, da imajo “mestne občine enake pristojnosti kot vse občine, poleg tega pa še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. S področnimi zakoni se tako lahko določi, da nekatere državne pristojnosti opravljajo mestne občine, vendar samo na svojem območju (kultura, izobraževanje, varstvo okolja, mestni promet in druge).” Dodali so še, da župan svojo funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno, tudi, če je župan mestne občine.

Iz Zakona o lokalni samoupravi (UPB), Ur.l. 94/07: …/ Mesto ima več kot 3000 prebivalcev. /…/ Občina ima najmanj 5000 prebivalcev. /… / Mestna občina je gosto in strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v enoten prostorski organizem in mestno okolico, ki jo povezuje dnevna migracija prebivalstva.

Pogled v dva izmed pogojev v Zasavju in sosednjih Radečah

Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se številke v zasavskih mestih in sosednjih Radečah gibljejo takole:

Občina Št. prebivalcev *št. delovno aktivno prebivalstvo Površina Št. naselij
Trbovlje 15.917 3.922 58 km² 18
Zagorje ob Savi 16.328 4.354 147 km² 78
Litija 15.692 3.797 221 km² 107
Hrastnik 8.980 2.306 59 km² 19
Radeče 4.147 1.051 52 km² 23
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

 

Ob zaprosilu za podatek, koliko je v posamezni občini delovnih mest, smo s strani SURS prejeli število delovno aktivnega prebivalstva. Številke pa so daleč, daleč od zahtevane 15.000. Raziskovanje o številu delovnih mest se je nadaljevalo najprej konkretno pri trboveljski in zagorski občini, nato na Zavodu RS za zaposlovanje, na AJPES-u, celo na ZZZS (iz naslova prijav v obvezno zdravstveno zavarovanje), a so nas preusmerjali eden na drugega, češ da s temi podatki ne razpolagajo ali pa da v njihovih evidencah ni vse zajeto in torej ne morejo postreči z verodostojnim podatkom. V Krškem so podatek o številu delovnih mest pridobili preko posebej za njih narejene projektne naloge.

Z Zasavske gospodarske zbornice je direktorica Tjaša Polc iz analitike, ki jo vodi zbornica posredovala podatek (osvežen 16.11.2021), iz katerega gre razbrati, da je bilo “v septembru 2021 v zasavski regiji 14.728 delovno aktivnega prebivalstva”. Pa smo prišli bliže omenjenim 15.000 – a s pomembnim poudarkom – gre za celotno Zasavje! Na Ministrstvu za javno upravo nam ob vprašanju, na kakšen način se upošteva 15.000 delovnih mest v mestu, navedli člen iz Zakona o lokalni samoupravi in pripisali: “Pogoji so kumulativni.” 

Bolnišnica v Trbovljah

Zakonodaja, vezana na status mestnih občin določa tudi, da mora območje mestne občine imeti poklicne in srednje šole ter oddelke visokih šol in fakultet, bolnišnico, omrežje javnih služb, telekomunikacijska središča, univerzitetne in specialne knjižnice, kulturno dejavnost (gledališča, muzeji, arhivi), lokalne RTV postaje in tisk, športno rekreacijske prostore in objekte ter znanstveno-raziskovalno dejavnost.

Poizvedeli, kako je bilo v primeru Krškega

Ker je nedavno občina Krško postalo Mestna občina Krško, smo se za nekaj pojasnil, kako so se z argumenti in kriteriji spoprijeli v sosednji, posavski regiji.

mag. Miran Stanko, župan Mestne občine Krško

Župan oktobra še občine, sedaj pa že Mestne občine Krško Miran Stanko je povedal: “Pogoji za pridobitev statusa so sicer res postavljeni številčno, vendar jih je razumeti bolj kot usmeritev kot pa pogoj, brez katerega pridobitev statusa ni možna. To izjemo je DZ RS sprejel tako v primeru MO Slovenj Gradec, Ptuj ali Murska Sobota, kakor tudi pri odločanju o ustanovitvi novih občin, ki ne izpolnjujejo pogoja najmanj 5000 prebivalcev.

Glede tega je sicer bilo nekaj vprašanj na odboru in komisiji, vendar je DZ RS toleriral te kriterije. Bolj je prevladalo mnenje, da je potrebno narediti korak naprej k ustanovitvi pokrajin. Posavje želi biti pokrajina, ni pa imelo mestne občine. Namreč DS RS je v svojih izhodiščih za ustanovitev pokrajin kot enega od kriterijev predlagal, da se pokrajine gradijo okrog mestnih občin. Ta pogoj smo s pridobitvijo statusa MO izpolnili in smo s tem korak bliže k samostojni pokrajini.”

SORODNI ČLANKI:

Večni dvoboj: Zasavsko središče v Zagorju ali Trbovljah?

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Mladi zagorski nogometaši odlični 5. med 40 ekipami

Med 40 ekipami na turnirju Dragan Mance CUP so mladi zagorski nogometaši dosegli vrhunsko 5. mesto. "Udeležba na takšnem dogodku je za naše mlade nogometaše...
-- OGLAŠEVANJE --