-- OGLAŠEVANJE --

Učenje, ki bo v prihodnosti neizogibno!

Zasavska ljudska univerza je v okviru projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje v zadnjih treh letih pripravila številna brezplačna izobraževanja za zaposlene. Projekt se zaključuje v tem mesecu.

-- OGLAŠEVANJE --

Zasavska ljudska univerza je junija 2016 uspešno na razpisu

Foto: ZLU

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobila sredstva za delovanje Centra za pridobivanje kompetenc Zasavje (CPK), kar je v praksi pomenilo številna brezplačna usposabljanja za zaposlene. S programi projekta so zasledovali nacionalne cilje Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013–2020 in povečali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU).

Februarja je na Brdu pri Kranju potekala zaključna konferenca, ki jo je pripravilo Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije, Zveza ljudskih univerz Slovenije ter Optius moja zaposlitev. Ključno sporočilo konference je bilo, da bo vseživljenjsko učenje postalo neizogiben del našega vsakdana, spremembe pa naša stalnica. In prav Center za pridobivanje kompetenc Zasavja je v zadnjih teh letih pomenil korak naprej v razvoju vseživljenjskega učenja v Zasavju.

Izobraževanje starejših zaposlenih

Posledica staranja prebivalstva je namreč vse večje število starejših delavcev, ki težje najdejo zaposlitev. Slovenija ima po raziskavah pismenosti PIACC velik delež slabo usposobljenih odraslih, kar 1 od 4 odraslih ali 33 odstotkov ima nižje spretnosti na nižjih ravneh kar se tiče besedilnih, jezikovnih, matematičnih, digitalnih spretnosti. To pomeni 40 000 oseb in od teh jih bo 250 000 moralo konkurirati na trgu dela še vsaj 10 let, 140 000 je takih, ki bodo na trgu dela še vsaj 20 let. Prihajajo nove tehnologije, pametne tovarne, zato morajo biti ljudje na to pripravljeni.

Delodajalci bodo morali spoznati, da starejši ne postanejo manj sposobni, le prepoznati je treba njihove odlike in prednosti. Starejši pa morajo prepoznati pomen vseživljenjskega učenja, da ostanejo v koraku z razvojem, se prilagajajo spremembam in novim tehnologijam. In prav Centri za pridobivanje kompetenc, ki jih je bilo v zadnjih treh letih po Sloveniji kar 18, so pripomogli h temu.

Ciljna skupina so bili zaposleni v regiji, ki so nižje izobraženi, torej tisti z manj kot štiriletna srednja šola in manj usposobljeni ter starejši od 45 let.

Več delavnic in udeležencev od načrtovanih

V obdobju trajanja projekta, od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019, je Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerjema STPŠ in IC Geoss načrtovala 86 izvedb različnih programov ter predvideli 1118 vključenih udeležencev, od tega 784 udeležencev starejših od 45 let. Izvedli  pa so 96 različnih programov in  dosegli kar 1199 vključitev.

Udeležence zanimalo znanje tujih jezikov

Največ zanimanja je bilo  za tečaje tujih jezikov, še posebej nemščine, digitalne pismenosti, kot so osnove računalniške pismenosti, Excel, PowerPoint, viličariste, usposabljanja za življenjsko uspešnost, programi učinkovite komunikacije na delovnem mestu ter programi ohranjanja zdravja.

Udeleženci so bili nad izvedbo navdušeni, kar kažejo tudi njihovi komentarji

»Všeč mi je bilo podajanje informacij, kar je pripomoglo k razumevanju praktičnih primerov. Super predavatelj, strokovno na nivoju in razumevajoč«.

»Korektnost, sodelovanje, komunikacija predavateljice in vodje izobraževanja. Pohvalila bi njun profesionalen odnos do nas tečajnikov.«

»Predavatelj je odlično predstavil teme, gradivo je bilo idealno za začetnike, sodelovanje je bilo na nivoju.«

»Še kaj podobnega. Bilo bi pa prav, da bi vsak šel na kaj podobnega, ne glede na leta.«

Dejavnosti projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016-2019 sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Vsa usposabljanja so bila zato za podjetja in udeležence brezplačna.

 

 

 

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Mladi zagorski nogometaši odlični 5. med 40 ekipami

Med 40 ekipami na turnirju Dragan Mance CUP so mladi zagorski nogometaši dosegli vrhunsko 5. mesto. "Udeležba na takšnem dogodku je za naše mlade nogometaše...
-- OGLAŠEVANJE --