-- OGLAŠEVANJE --

V Zagorju kmalu nov odlok o NUSZ: Nič več spodbud za podjetja?

-- OGLAŠEVANJE --

Zagorski občinski svetniki so na včerajšnji seji obravnavali kar nekaj strateško pomembnih dokumentov za razvoj občine. Med drugim so sprejeli dokument, ki bo podlaga za prijavo na državni razpis za energetsko sanacijo javnih objektov v občini, občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za razgledni stolp na Čemšeniški planini in se seznanili s predlogom novega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). 

Občina namreč mora sprejeti novi odlok, starejših ne morejo spreminjati in prav tako ne morejo spreminjati vrednosti točk, je pojasnil Igor Martinšek iz podjetja Terragis, kjer so pripravljali strokovno podlago novega odloka. 

Nič več oprostitev NUSZ

Uskladiti je treba predvsem zakonsko podlago za sprejem novih odlokov, definicije stavbnih zemljišč, preveriti način izračuna NUSZ, predvsem sorazmernost pri obremenitvi različnih rabah stavbnih zemljišč in oprostitve, je pojasnil Martinšek. Svetnik Primož Jelševar je ob tem izpostavil pomislek, da je treba NUSZ zasnovati tako, da ne bo preveč obremenjeval občanov, gospodarstva in kmetijstva, kljub temu da je to pomemben prihodek za občino. “Za podjetja je NUSZ med 500 in 700 točk visok strošek, za nezazidana zemljišča pa 45 točk precej nizek,” je dejal in predlagal, da se te strani uravnotežijo. 

Predlagal je še, da bi podjetja, ki bi v občino pripeljala veliko novih delovnih mest, NUSZ plačala manj ali ga bila celo oproščena, vendar je Martinšek pojasnil, da morajo biti istovrstni objekti enako obremenjeni, oprostitev plačila NUSZ pa po letu 2020 ni več niti za društva. “Če želite razvojno podpirati podjetja, je treba sprejeti nov občinski odlok, ki bo to omogočal,” je predlagal Martinšek. 

Občinski svetniki so predlog odloka potrdili, zdaj pa ga bo občina poslala v 90-dnevno javno obravnavo, kjer bodo pripombe nanj lahko dali tudi občani, podjetniki in drugi zavezanci za plačilo NUSZ.

Direktorjem javnih zavodov nagrada za delovno uspešnost

Občinski svetniki so sinoči potrdili še predloge, da občina odpove nekaj koščkom zemljišč na dvoriščih občanov ter razširili stavbno zemljišče v Čolniščah, na katerem bodo potomci lastnika gradili stanovanjsko hišo. Na občini so stavbno zemljišče povečali za dobrih 350 kvadratnih metrov. 

Prav tako so dopolnili še občinski načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, predvsem na področju pridobivanja zemljišč, na katerih se nahajajo kategorizirane občinske javne ceste in poti, seznanili so se z zaključnim računom za leto 2021, pri katerem je izstopal predvsem investicijski del. Odhodkovna stran je bila namreč težka kar 20 milijonov evrov, za 5,7 milijonov evrov več kot v letu 2020, je pojasnila vodja občinskega oddelka za finance Jelena Mlakar.

Svetniki so še podali soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Zagorje, potrdili cene storitve pomoči na domu in dali soglasja k nagradi za delovno uspešnost 10 vodjem javnih zavodov. 

SORODNI ČLANKI:

Stolp na Čemšeniški bo visok okoli 35 metrov z razgledno ploščadjo za 20 ljudi

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Po desetletju bivanja v nekdanji tovarni skoraj prepolovljen vpis

Letos je točno 10 let, kar so se najmlajši Zagorjani preselili v preurejene prostore nekdanje tovarne Lisca.  Pred vselitvijo so bili oddelki vrtca razseljeni po...
-- OGLAŠEVANJE --