-- OGLAŠEVANJE --

V Trbovljah subvencija za ogrevanje do 70 evrov

-- OGLAŠEVANJE --

Vsega bremena podražitev energentov občine same ne bodo zmogle nositi, četudi so nekatere že šle nasproti ranljivim. Mnogi občani, sploh v Trbovljah, kjer se je položnica za ogrevanje ponekod od lani kar podvojila, so v stiski. 

Po zastavljenih načrtih trboveljske občine bo šlo za partnerski projekt, v katerem bodo tesno povezani Rdeči križ Slovenije-Območno združenje Trbovlje in pristojen center za socialno delo ter Občina Trbovlje, ki bo z dodelitvijo finančne pomoči ranljivim stala za vsem skupaj. Kar pa je seveda neločljivo povezano s proračunom in sredstvi, ki jih ima lokalna samouprava na voljo. Na Občini Trbovlje so pripravili predlog Pravilnika o pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja v Občini Trbovlje v ogrevalni sezoni 2021/22, ki ga bo na današnji seji obravnaval trboveljski občinski svet.

Pomoč je omejena, merilo povezano z dohodki

Vlagatelji, ki bodo upravičeni pomoči, morajo prav v ta namen uveljavljati že druge oblike pomoči, kot je denimo izredna denarna socialna pomoč.

Merilo, ki bo tehtanje odločitve glede dodelitve pomoči nagnilo v korist vlagatelja, je mesečni neto dohodek, prejet v mesecu pred oddajo vloge. Za pozitivno rešeno vlogo le-ta znaša za samsko osebo do 591,20 evrov in v primeru družine do 382,82 evrov na družinskega člana, poleg tega, da vlagatelj stalno in dejansko biva v občini Trbovlje in je stanovanjska enota, v kateri biva, tudi priključena na daljinsko ogrevanje.

Pomoč je predvidena za največ dva meseca v tekoči ogrevalni sezoni, in sicer v višini polovičnega zneska stroškov daljinskega ogrevanja v stanovanjski enoti, v kateri vlagatelj biva, ne pa več kot 70 evrov mesečno.

Dokazila oddati na trboveljski Rdeči križ

Kot dokazila, ki jih mora vlagatelj priložiti v ta namen oblikovani vlogi, štejejo plačilne liste, izpiski ZPIZ z razvidnostjo višine pokojnine, odločbe, iz katerih so razvidne višine nadomestila (za brezposelnost, iz naslova invalidskega zavarovanja), veljavna odločba CSD-ja o denarni pomoči ter druga potrdila, s katerimi vlagatelj dokazuje prejete prihodke. Vlogo bo potrebno oddati preko pošte ali osebno, skupaj z računom za daljinsko ogrevanje.

Komisija bo zasedala prvi teden v mesecu

Kdo bodo upravičenci do pomoči, bo odločala komisija, ki jo bodo sestavljali predstavnik Občine Trbovlje, predstavnik Rdečega križa Slovenije-Območno združenje Trbovlje in predstavnik Centra za socialno delo Zasavje-Enota Trbovlje. Ti bodo prvi teden posameznega meseca prejete vloge pregledali ter odločitev skupaj s seznamom upravičencev posredovali javnemu podjetju Komunala Trbovlje, preko e-pošte pa odločitev o (ne)dodelitvi pomoči sporočili tudi vlagateljem.

Pravilnik o pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja v Občini Trbovlje v ogrevalni sezoni 2021/22 se bo uporabljal od 1. januarja prihodnje leto pa do konca maja 2022, sredstva pa se bodo zagotovila po Odloku o proračunu Občine Trbovlje za leto 2022 – do porabe sredstev, pri čemer bo upoštevano zaporedje prejema vlog.

SORODNI ČLANKI:

Občanom od 50 do 100 evrov pomoči zaradi skoka cen energentov

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Poglej to! Greš na potovanje, delaš z mladimi in vse imaš plačano

Trboveljski Zavod Aspira vabi mlade kandidate, da se udeležijo treninga na Poljskem v letošnjem poletju. V okviru projekta so kriti stroški nastanitve, prehrane in...
-- OGLAŠEVANJE --