-- OGLAŠEVANJE --

Še pred uradnim pričetkom seje prekinili neuraden prenos v živo

Ob 150 letnici rojstva in 90 letnici smrti generala Rudolfa Maistra, so svetniki Zagorja aprilsko sejo pričeli z njegovo pesmijo. Marija Ribič je recitirala Nazaj pa jih ni. Robert Dominko iz Kemijskega inštituta je na kratko predstavil, kot ji pravi župan Matjaž Švagan, eno največjih investicij v osrednjo Slovenijo. Še preden pa so uradno pričeli s sejo, so prekinili prenos v živo. Zakaj?

-- OGLAŠEVANJE --

V vnovični predstavitvi dobrih 30.000.000 evrov vredne investicije v Infrastrukturni center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije, je Robert Dominko iz Kemijskega inštituta predstavil prednosti takšnega projekta. Poudaril je predvsem nova delovna mesta, izobraževanje mladih in novo ter uporabo napredne tehnologije v regiji. Projekt so pozdravili tudi svetniki, ki se veselijo novih delovnih mest, tehnologij ter napredka.

Ocepek sejo kar preko telefona predvajal v živo

Boštjan Ocepek, občinska seja, Zagorje

Še preden pa so nadaljevali in sprejeli razširjen dnevni red, so se svetniki pritožili nad neuradnim predvajanjem seje v živo preko družabnega omrežja svetnika Boštjana Ocepka. Po glasovanju, kjer je večina dvignila rdeč karton, so nepooblaščenega snemalca prosili, da prekine z neposrednim prenosom seje, ki je sicer javna in na voljo za ogled na spletni strani Občine.

Zataknilo se je tudi pri sprejemanju razširjenega dnevnega reda seje, kjer je Primož Jelševar opozoril, da je bila dokumentacija dodanih točk na splet dodana prepozno in s tem danega premalo časa za pregled dokumentov. Kljub temu je bila razširitev dnevnega reda sprejeta in seja se je po več kot pol ure uvoda pričela.

V nadaljevanju so svetniki potrdili vse investicijske programe za tekoče leto. V večini gre za odpravo posledic škode v neurjih.

Ravnateljici osnovne in glasbene šole ostajata isti

Malo več dela so imeli svetniki pri mandatnih vprašanjih in volitvah. Na sej so potrdili pozitivno mnenje za naslednja mandata Nataši Grošelj, ki bo še naprej ravnateljica OŠ Toneta Okrogarja in Metki Podpečan, ki bo ravnateljevala Glasbeni šoli v Zagorju. Kot predstavnike Občine Zagorje so v Svet zavoda OŠ Slavka Gruma potrdili Matica Jereta, Marijo Ribič in Rožleta Rostoharja. V Svet zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje so imenovali Luko Torija in Anico Ule Maček. V Svet zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje sta vstopila Borivoj Grden in Borut Drnovšek.

Nagrade direktorjem javnih zavodov

Občinski svet je dal soglasje, da se na podlagi zakona izplača delovna uspešnost za leto 2023 vsem ravnateljem in direktorjem javnih zavodov – tudi nedavno odstopljeni direktorici ZD Zagorje, ki jo je taisti občinski svet “postavil pred zid”. (Več TUKAJ)

Sprejeli so še Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Zagorje ter dali soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu in povišanju cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje.

V nadaljevanju je bil občinski svet seznanjen z delom in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2023.

Obravnavali in sprejeli so Zaključni račun proračuna Občine za leto 2023 in spremembo in dopolnitev sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine za tekoče leto.

Pred zaključno točko so sprejeli še dva sklepa o potrditvi Lokacijske preveritve, kjer gre za preoblikovanja stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi.

Aleksander Ritter, občinska seja, Zagorje

Sledila so vprašanja in pobude svetnikov, kjer je bilo največ vprašanj glede sanacije dotrajanih cest na podeželju Zagorja. Za ljubitelje nogometa je Aleksander Ritter spomnil na pobudo, da bi v Zagorju na velikem platnu spremljali tekme Slovenske nogometne reprezentance na Evropskem prvenstvu in vključitvi zainteresiranih gostincev. Župan Matjaž Švagan je odgovoril, da se o tem že dogovarjajo in dodal, da v začetku avgusta pripravljajo prenos tekme Primoža Rogliča na Olimpijskih igrah.

Ponovljen bo razpis za direktorja, tokrat z drugačnimi pogoji

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

FOTO: Zgodilo se je točno to, kar so si želeli – obiskovalci so bili zelo presenečeni!

Gibalne predstave, plesni in pevski nastopi, koncerti, ulični performansi, delavnice, kulinarika in odlično predpoletno vzdušje so zaznamovali vse štiri dni hrastniških Rdečih revirjev. Mojca Ulaga,...
-- OGLAŠEVANJE --