-- OGLAŠEVANJE --

Parkirna kultura se je v Zagorju sicer izboljšala. Na kateri ulici pa so napisali največ plačilnih nalogov?

-- OGLAŠEVANJE --

Tik pred pričetkom poletja so se zagorski svetniki seznanili s poročilom medobčinskega redarstva, ki je – če ga strnemo – pokazal na večjo disciplino voznikov. 

Sebastjan Zmrzljak

“Lani smo v občini Zagorje ob Savi ob nadzoru mirujočega prometa evidentirali 11,5 odstotkov manj kršitev glede na leto 2021, kar je tokrat predvsem posledica večje discipline voznikov,” je v poročilu strnil vodja redarske službe Sebastjan Zmrzljak in s prstom pokazal na lokacije najpogostejših kršitev – Izlake, Cesta 9. avgusta in Kolodvorska. Kljub upadu kršitev pa so redarji v Zagorju zaznali povečanje kršitev mirujočega prometa s parkiranjem na mestih za invalide. “V tem delu redarji posvečajo največ pozornosti,” še doda Zmrzljak

V ekipi 5 zaposlenih je poleg štirih redarjev še vodja, inšpektor, ki opravlja tako redne inšpekcijske preglede, kot tudi izredne na podlagi prejetih vlog. V lanskem letu se je vsebina dela, po končani epidemiji normalizirala. Operativno delo se je v prvi vrsti, po besedah Zmrzljaka, nanašalo na preventivno delovanje.

Upad kršitev – največkrat parkiranje na pločniku in na mestih za invalide

mirujoči promet 2021 2022
evidentirani prekrški 130 115
izdani plačilni nalogi 111 100
opozorilo 19 15

 

V celotnem lanskem letu so občinski redarji v Zagorju izvedli 150 ukrepov, od tega največ 115 zoper mirujoči promet. Izdali so 100 plačilnih nalogov in 15 opozoril. Redarji so izdali 23 odredb na zapuščena vozila, od katerih je eno vozilo na podlagi odredbe odstranil koncesionar. Obravnavali so tudi 9 kršitev občinskih odlokov, ter izrekli 3 opozorila na podlagi kršitev določb Zakona o cestah (ZCes-1). Znesek izrečenih glob je bil 4.170,00 evrov. Zoper izdane plačilne naloge je bilo podanih 8 ugovorov, ter izdanih 5 odločb, ter en sklep.

Skoraj tretjina kršitev na Izlakah, četrtina na Cesti 9. avgusta

Ulica prekrška št. kršitev %
Izlake 37 32,17
Cesta 9. avgusta 27 23,47
Kolodvorska cesta 19 16,52
Cesta zmage 8 6,95
Levstikova ulica 5 4,34
Kisovec 3 2,6
Šolska ulica 3 2,6
ostale lokacije 13 11,3
SKUPAJ 115

 

In še glede inšpekcijskega nadzora; v letu 2022 je v občini Zagorje ob Savi inšpektor tedensko opravljal nadzor, nam pojasni Zmrzljak, in pri tem obravnaval 29 inšpekcijskih zadev. Največ – 14 s področja nadzora občinskih cest, kar 5 iz naslova ravnanja s komunalnimi odpadki in napisane so bile 4 odločbe s področja rabe javnih površin. Nedovoljeno gradnjo so v Zasavju zabeležili trikrat in še tri zadeve so bile obravnavane z drugih področij.

Katerih prekrškov zasavski redarji opažajo manj in kakšnih težav vse več?

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

-- OGLAŠEVANJE --