-- OGLAŠEVANJE --

Na voljo subvencije za obnovo kolonij v Trbovljah

-- OGLAŠEVANJE --

Občina Trbovlje bo tudi letos sofinancirala obnovo fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturni spomenik. Za obnovo kolonij je na voljo 10.000 evrov.

Peto leto zapored tako trboveljska občina lastnikom stanovanj, ki so zaščitena kot kulturna dediščina, prihaja naproti s finančno pomočjo ob odločitvi za prenovo. Poleg tega, da se ob prenovah večinoma nekdanjih rudarskih stanovanj zagotovi večja energetska učinkovitost zgradb, pa se izboljša tudi zunanja podoba mesta.

Pogoji: dokazila, predračun, vložena vloga tudi na Eko sklad

Vlagatelji, ki se bodo potegovali za sofinancerska sredstva za izvedbo prenove, morajo pridobiti vso potrebno dokumentacijo skladno s predpisi o graditvi (gradbeno dovoljenje, če je za predvideno investicijo potrebno) in varstvu kulturne dediščine (kulturnovarstveni pogoji in kulturnovarstveno soglasje oz. mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje).

Pridobiti morajo tudi predračunsko vrednost predvidene investicije s popisom del, prav tako pa je eden od pogojev še, da je vlagatelj za pridobitev občinske subvencije vložil vlogo za pridobitev sredstev za prenovo objekta tudi na Eko sklad, kar dokazuje s kopijo omenjene vloge in potrdilom o pošiljki oz. povratnico.

Koliko sredstev lahko pridobite?

Upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev so vse fizične osebe, ki so lastniki oziroma solastniki objekta ali dela objekta, ki bo predmet prenove, nahaja na območju občine Trbovlje. Nekoliko drugače je v primeru večstanovanjske zgradbe – za sofinanciranje obnove fasad ali streh (brez vgradnje izolacije) je potrebna prijava najmanj 75 odstotkov etažnih lastnikov glede na njihove solastniške deleže, za sofinanciranje obnove zunanjih vrat in oken pa prijavo lahko odda vsak posamezen etažni lastnik ali upravnik v njegovem imenu.

Upravičencu se na podlagi zbranih točk in vrednosti investicije sofinancira vrednost obnove največ v višini do največ 40 odstotkov vrednosti predračuna za obnovo, vendar ne več kot 3.000 evrov za eno/-dvostanovanjske objekte in 10.000 evrov za večstanovanjske objekte.

Podrobnosti razpisa so na voljo preko te povezave.

SORODNI ČLANKI:

Za prenovo stavb varovanih kot kulturna dediščina lahko dobite do 10.000 evrov

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

FOTOGALERIJA: Gasilci so se sami “lotili” evropskih projektov, s katerimi posodabljajo svoje prostore in opremo

Kar sami so pripravili projekt, se javili na razpis za evropska sredstva in z njimi postavili sončno elektrarno na streho ter prenovili prostore. Gasilski...
-- OGLAŠEVANJE --