Na voljo 419.000 evrov za lokalni razvoj Zasavja

Partnerstvo LAS Zasavje je danes objavilo prvi javni poziv za črpanje sredstev iz evropskih skladov. Na voljo 419.000 evrov sredstev. Vloge sprejemajo do 30. januarja 2017.

0
42

Predmet javnega poziva so operacije fizičnih in pravnih oseb iz Zasavja, ki jih izvedejo sami ali v partnerstvu. Te se morajo nanašati na ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, ki izboljšujejo kakovost življenja, na varstvo okolja in ohranjanje narave ali pa morajo zagotavljati večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v socialno življenje.

Sredstva za sofinanciranje je Partnerstvu LAS Zasavje dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Za dodatna pojasnila glede prijave na javni poziv se obrnite na vodilnega partnerja Območno obrtno-podjetniško zbornico Hrastnik.

Partnerstvo LAS Zasavje do 1, 4 milijona evrov

PUSTI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here