Do 370 evrov na otroka! Kaj potrebujete, da vam pripada draginjski dodatek?

0
46057

Slovenske družine, ki prejemajo otroški dodatek, naj bi dobile draginjski dodatek, so sporočili z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pogoj je veljavna odločba, znesek pa je odvisen od dohodkovnega razreda.

Dodatek, ki ga bodo družine prejele v novembru, decembru in januarju bo nakazan avtomatično tistim, ki imajo veljavne odločbe za otroške dodatke.

“Do draginjskega dodatka v višini otroškega dodatka za prvega otroka bodo upravičene družine glede na dohodkovni razred. Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini. V kolikor je torej družina umeščena v prvi dohodkovni razred in ima tri otroke, bo prejela draginjski dodatek v višini 368,37 evrov, torej trikrat po 122,79 evrov.” (Vir: MZDDSE)

Vlog ne bo potrebno oddajati, izplačilo bo avtomatično. Draginjski dodatek se ne bo upošteval pri pravicah iz javnih sredstev, dohodnini in ne bo predmet izvršb.
Finančne posledice ukrepa znašajo 63 milijonov. Vlada predlog zakona pošilja v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku.

IZRAČUN DRUŽINE IZ TRBOVELJ:

Simon in Tanja iz Trbovelj imata 2 otroka. Njihova družina se uvršča v 5. dohodninski razred, zato za 12. letnega Davida prejemata 51,6 evrov, za 2-letnega Tineta pa 63,11 evrov. Skupaj njihov otroški dodatek znesek 114,71 evrov mesečno. 

V novembru bodo prejeli 126,22 evrov, enako še v decembru in januarju. Vse skupaj, poleg otroških dodatkov, bodo prejeli 378,66 evrov.