Vam je nastala škoda med majskim neurjem? Prijavite!

0
497

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je izdala Sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023. Na podlagi sklepa URSZR je pristojna komisija Občine Trbovlje začela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih.

Občina Trbovlje obvešča oškodovance, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023, da lahko le-to prijavijo na predpisanih obrazcih 1, 3, 4 in 5 najkasneje do torka, 20. 6. 2023.

Obrazci 1, 3, 4 in 5 so skladno s sklepom MORS, URSZR, št. 844-18/2023-161-DGZR, dostopni na spletnih straneh URSZR: https://www.gov.si/zbirke/storitve/ocenjevanje-skode-po-naravnih-nesrecah/

Izpolnjene in podpisane obrazce s strani oškodovanca je potrebno oddati na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje oziroma po elektronski pošti na naslov: obcina.trbovlje@trbovlje.si najkasneje do torka, 20. 6. 2023.

FOTO: Plaz ogrožal stanovanjsko hišo, na pokopališču nastal 15 metrski jez