-- OGLAŠEVANJE --

‘Srcu Slovenije’ bronasti znak zelenega turizma

-- OGLAŠEVANJE --

Destinacija ‘Srce Slovenije – Litija in Šmartno pri Litiji’ je prejemnica bronastega znaka Slovenia Green Destination.

Bronasti znak Zelene sheme slovenskega turizma

Občini Litija in Šmartno pri Litiji se tako kot skupna destinacija pridružujeta 36 slovenskim destinacijam, ki ki so v okviru Zelene sheme slovenskega turizma pridobile znak Slovenia Green Destination, torej destinacijam, ki uresničujejo in spodbujajo trajnostni turizem ter s tem pozitivno vplivajo na naravno okolje, lokalno skupnost in gospodarstvo.

Pridobitev bronastega znaka Slovenia Green Destination bo destinaciji ‘Srce Slovenije – Litija in Šmartno pri Litiji’ služila za mednarodno primerljivo oceno in za nabor ustreznih izboljšav v prihodnosti ter večjo prepoznavnost na domačem in tujih trgih.

Bogenšperk

Destinacija ‘Srce Slovenije – Litija in Šmartno pri Litiji’ bo uradno prevzela bronasti znak Slovenia Green Destination na Zeleni dan slovenskega turizma, 25. maja, na Bledu.

Postopek pridobitve ocene trajnosti je vodil Razvojni center Srca Slovenije, ki je lani beležil izhodiščne kazalnike destinacije in pridobival dokaze o ustreznosti predpisanim globalnim standardom v petih kategorijah: destinacijski management, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija ter družbeno-ekonomska situacija.

Čaka jih priprava akcijskega načrta

Destinacijo sedaj čaka priprava akcijskega načrta, kjer bodo natančno popisani ukrepi za izboljšavo šibkih točk ali odpravo pomanjkljivosti, identificiranih v postopku ocenjevanja, ter letno poročanje o izvedenih trajnostnih ukrepih, čez tri leta pa ponovno ocenjevanje.

Vače

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Mladi zagorski nogometaši odlični 5. med 40 ekipami

Med 40 ekipami na turnirju Dragan Mance CUP so mladi zagorski nogometaši dosegli vrhunsko 5. mesto. "Udeležba na takšnem dogodku je za naše mlade nogometaše...
-- OGLAŠEVANJE --