-- OGLAŠEVANJE --

V Litiji imajo konkretne rešitve, da se takšne poplave ne ponovijo. Jim bo kdo prisluhnil?

-- OGLAŠEVANJE --

Od najobsežnejših poplav v zgodovini Slovenije mineva pol leta. Reka Sava je takrat v srednjem delu dosegla najvišje do sedaj izmerjene vrednosti. Da so občani in narava v litijski občini utrpeli ogromno škodo je že znano. Sanacija nastale škode marsikje že poteka, ali pa še bo – kaj pa preventiva? Litijski župan ima pripravljene konkretne predloge, da se lanski scenarij ne ponovi več. Jim bo država prisluhnila?

Most v Jevnici je na nivoju vsakoletnih poplav

Pred kratkim saniran in odprt viseči most v Jevnici še zdaleč ni dolgoročna rešitev za tiste, ki ga vsakodnevno uporabljajo. Župan Franci Rokavec je prepričan, da bo vedno ob takšnih poplavah podvržen hudim poškodbam. Poleg tega ima lesen most en vozni pas in je brez hodnikov za pešce, kar ne predstavlja ravno optimalne varnosti udeležencev v prometu. “Čez most gre dnevno približno 1200 vozil,” trdi Franci Rokavec. V letošnjem letu ocenjuje, da bodo pripravili projektno dokumentacijo za nov most. Ta bi bil dvosmeren s hodnikom za pešce in mogoče tudi za kolesarje. Če bodo za most pridobili tudi ustrezna sredstva, se bo izvedba del lahko začela v prihodnjem letu. “Drugi most, ki je delno viseč, delno statičen je leseni most na Savi. Smo v zaključni fazi izbire izvajalca del, ki bo obnovil leseno in dodal jekleno konstrukcijo. Upamo, da bomo uspešni pri izbiri in bo lahko v najkrajšem času izvajalec tudi pristopil k izvedbi del. Naš načrt je, da bi najkasneje do meseca maja bil most odprt za uporabnike,” pravi župan.

Kaj pa, če se poplave ponovijo?

“Povišali bomo oporne zidove oziroma tudi same nasipe, ker vemo, da se ekstremni dogodki lahko ponovijo ali še povečajo in so lahko bolj pogosti kot doslej. To je v planu za letošnje leto,” malce pomiri Rokavec, ki upa, da bodo zaključili in pridobili projekt protipoplavnih ukrepov. Ta vsebuje načrt rekonstrukcije ceste Litija – Sava in ureditev protipoplavnega nasipa v naselju Sava. “Gre za enega večjih projektov, ker bi s to rešitvijo več ali manj reševali ureditev nadzidave upornih zidov na levem bregu Save v Litiji. Tudi ureditev nasipov dolvodno nasproti KSP in seveda tudi ureditev in sanacijo ceste od Litije proti Smrekarici in od Ponovič proti Savi. Ob tem se predvideva ureditev protipoplavne zaščite za naselje do višine nivoja železniške proge, kar bi omogočilo, da bi ob srednjih in velikih poplavah naselje bilo varno. Ob ekstremnih poplavah – kot so bile v lanskem letu – bo potrebno poiskat še dodatne rešitve, da se prepreči udor vode v ta del naselja,” se zave župan.

Obseg morebitnih poplav bi se dalo tudi zmanjšati

Reka Sava je lepa, polna življenja in tudi divja. Kar nam pokaže ob obilnejših padavinah, saj hitro dvigne svoj vodotok. Kljub temu pa Rokavec meni, da obstaja rešitev, ki bi preprečila hujše razsežnosti poplav, “ocenjujemo, da bi še vedno bilo smiselno v državni načrt za preprečevanje oziroma zmanjšanje poplavne ogroženosti, umestiti tudi določbo, da se gorvodno, predhodno ob napovedanih obilnejših padavinah, spraznijo akumulacijski bazeni ob hidroelektrarnah. Zagotovo bi s tem zmanjšal določen pretok ob najvišjih konicah pretoka, tukaj v Litiji.” Župan je prepričan, da bi pravočasna izpraznitev zadnjega bazena v Mednem lahko ob višanju vodostaja le-tega zmanjšala za 7-8 centimetrov. Še manjši vodostaj pa naj bi dosegli, če bi pravočasno izpraznili celotno verigo teh bazenov v zgornjem delu reke Save. “Druga zadeva, ki je pomembna in bo o njej govora ob predvidenem srečanju občin srednje Save s predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor, direkcije za vode, bo postopek rednega vzdrževanja in čiščenja reke Save, njenih naplavin in vzdrževanje njenih pritokov. Tukaj je zagotovo eno od vprašanj, ki je zelo na mestu, da bi po naši oceni morali ponovno iti v smeri preventivnega čiščenja določenih Savskih sipin – vsakoletno na posameznem območju. Zato da se dejansko znižujejo določeni nanosi, ki jih Sava nanese in ima ob visokih vodah manj razlivnih površin. To bodo občine Dol pri Ljubljani, Litija, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik,” še pojasni Rokavec.

Sanacija po poplavah še zdaleč ni končana

V letošnjem marcu načrtujejo še sanacijo in ureditev podhoda v Kresnicah, poleti naj bi uredili cestišče od Litije do Slapnice, kjer so ga poškodovali plazovi ali reka. Na nekaterih ostalih cestah so se dela že pričela. Na obnovo čaka tudi Kulturna dvorana na Stavbah, spodnji prostori Mladinskega centra, tudi kanalizacija v omenjenem naselju pa še bi se našlo. Ja, poplave tudi Litiji res niso prizanesle.

V Litiji pričakujejo večji poplavni val reke Save – most, kljub višini Save še odprt

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Napihal čez 1 mg/l in kar na licu mesta ostal brez izpita

Policisti so minuli vikend na območju Zasavja poleg rednih nalog obravnavali še: PP Hrastnik V petek je bila občanu zasežena zelena rjava posušena rastlina (sum konoplja)...
-- OGLAŠEVANJE --