12 C
Trbovlje
četrtek, 23. septembra 2021
ZON.siAktualnoObčina ostreje nad vrtičkarje?

Občina ostreje nad vrtičkarje?

"Na občinski zemlji so neurejeni vrtički, ki so si jih nekateri razdelili 'po domače' in jih nezakonito obdelujejo. Občinarjem pa je vseeno," je nad odzivom občine Zagorje razočaran naš bralec.

Ne zdi se mu primerno, da so se vrtički razpasli kar sredi naselja, na zelenicah, na katerih bi se lahko igrali otroci. Na lokaciji Prečna pot, izpostavi bralec, so si občinsko zemljo razdelili kar okoliški stanovalci sami.

Nad nezakonite vrtičkarjevrtieki zagorje4-1

Območje Prečne poti je bilo v letu 2012 v sklopu sanacije brežine pod Okrogarjevo kolonijo sanirano, zatravljeno in zasajeno ter s tem stihijska vrtičkarska cona odstranjena, zatrjujejo na občini Zagorje. Ostale površine na Prečni poti so stavbna zemljišča namenjena graditvi in zato niso namenjena vrtičkarstvu.

Se pa na občini zavedajo, da kljub sistematičnemu urejanju con za vrtičkarstvo, posamezniki kljub temu še vedno nezakonito obdelujejo posamezna občinska zemljišča brez najemnih pogodb. “Občina se trudi, da te anomalije sproti odpravlja in urejuje,” pravijo na občini Zagorje.

Kje so zagorske vrtičkarske cone

Glavnina površin, ki jih občina s sklenitvijo neposrednih pogodb o najemu zemljišča oddaja v najem, je v Krajevni skupnosti Kisovec – Loke. Gre za območja Loke, Repnika, Skakavnika, zemljišča nad skakalnico in kočo v Kisovcu ter Naselje na Šahtu. V Zagorju pa gre za površine, ki se nahajajo nad Levstikovo ulico, na Grajski ter v Podvinah. V ta namen je občina pred leti izdelala tudi interni kataster.

Na omenjenih površinah za vrtičkarstvo je še nekaj prostih zemljišč, ki jih lahko posameznik v kratkem času pridobi v najem na osnovi podane vloge in skladno z zakonodajo.

vrtički zagorje110.500 evrov najemnin za 10 hektarov

vrtički zagorje2Prve najemne pogodbe je občina s prosilci pričela sklepati v letu 2002. Danes ima podpisanih 173 najemnih pogodb za namene kmetijske obdelave (košenine, njive, vrtovi) in gre za okoli 10 hektarov površin, ki jih občina oddaja v najem. Pogodbe o najemu zemljišč ima občina s posamezniki sklenjene za določen čas 3 oziroma 5 let z možnostjo podaljšanja. V letošnjem letu je občina Zagorje z najemninami zbrala 10.500 evrov, v lanskem letu pa 9.245 evrov.

Najemnina se letno obračunava v višini in na način, kot je določena z vsakokratnim veljavnim predpisom občine o višini najemnin zemljišč. Za izračun višine letne najemnine se uporablja vsakokratni veljavni cenik zakupnin (najemnin) za kmetijska zemljišča, ki ga letno sprejema in objavlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS enotno za celo državo. V letu 2012 je najnižja najemnina po ceniku znašala 50 evrov do cca. 1000 kvadratnih metrov najetega zemljišča.

Občinski vrtičkarji pod nadzorom

- Oglaševanje -

Iz kategorije


Preberite tudi

V Steklarni Hrastnik iščejo novo moč

V hrastniškem podjetju s 160-letno tradicijo so objavili potrebo po dodatni delovni sili. Iščejo namreč samostojnega strokovnega sodelavca (m/ž) v špediciji. Steklarna Hrastnik ponuja...