Občina bo najela izvedenca

Kakovost izvedbe sanacije Osnovne šole Trbovlje naj bi v kratkem preverjal izvedenec gradbene stroke.

0
32

Nadzorni odbor občine Trbovlje je na svoji seji sprejel sklep, s katerim predlaga občinski upravi občine Trbovlje k oddaji ponudb za imenovanje izvedenca gradbene stroke nad investicijo ‘rekonstrukcija in energetska sanacije Osnovne šole Trbovlje, je povedal predsednik nadzornega odbora Damjan Detela.

OŠ Trbovlje2
Sanacija OŠ Trbovlje je bila izvedena z evropskimi, državnimi in občinskimi sredstvi.

Med 4 izvedenci je bil izbran najugodnejši, to je Silvo Plesnik s. p. iz Celja, ki bo delo opravil za 10.858 evrov. Izbiro mora potrditi še občinski svet, točka je bila namreč na prejšnji seji umaknjena z dnevnega reda.

Nadzorni odbor je mnenja, da lahko predlagani izvedenec poda nepristransko, strokovno mnenje, ki bo podalo realno sliko izvedbe projekta in bo v pomoč občini pri nadaljnjem odločanju, ali so bila dela na zgradbi Osnovne šole Trbovlje leta 2014 res nekakovostno izvedena in ali je bila občina pri tem oškodovana.

Izvedenec bo preveril oškodovanje občine!

PUSTI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here