-- OGLAŠEVANJE --

Izvedenec bo preveril oškodovanje občine!

Občina Trbovlje naj bi najela sodnega izvedenca gradbene stroke, ki bo pregledal izvedbo rekonstrukcije in energetske sanacije Osnovne šole Trbovlje.

-- OGLAŠEVANJE --

Kritike o slabi kakovosti oken in izolacije na leta 2014 obnovljeni zgradbi Osnovne šole Trbovlje, so vse glasnejše. Da pa ne gre le za govorice, priča tudi poročilo o delu Nadzornega odbora občine Trbovlje za leto 2015.

Dvomljiva kakovost izvedenih del

Nadzorni odbor je izvedel nadzor investicije ‘Rekonstrukcija in energetska sanacija OŠ Trbovlje’, ki je potekala v času županovanja Vilija Trevna, in ugotovil, da naj bi s podpisom aneksa k izvajalski pogodbi eden od izvajalcev pridobil premoženjsko korist in oškodoval proračun občine Trbovlje za 3.750 evrov. Ugotovil je tudi, da ni bilo utemeljenega razloga za podaljšanje roka izvedbe, saj naj bi bila krivda za skoraj enomesečno zamudo na strani izvajalca. Dvomljiva pa naj bi bila tudi kvaliteta izvedenih del. Občini Trbovlje je zato nadzorni odbor priporočil, da glede kakovosti opravljenih del pridobi strokovno mnenje sodnega izvedenca gradbene stroke. Na osnovi tega mnenja pa se lahko odloči za unovčitev bančne garancije.

Rekonstrukcija in energetska sanacija OŠ Trbovlje se je zaključila poleti 2014.
Rekonstrukcija in energetska sanacija OŠ Trbovlje se je zaključila poleti 2014.

Mnenje izvedenca gradbene stroke

Po besedah predsednika Nadzornega odbora občine Trbovlje Damjana Detele je nadzorni odbor zaradi dvomljive kvalitete izvedenih del in tudi zaradi količine dodatnih del izpostavil potrebo po izvedencu gradbene stroke. Na podlagi sklepa občinske komisije za gospodarstvo in proračun zato predlagajo občinskemu svetu, da imenuje izvedenca Andreja Kneza iz celjskega podjetja AZ Inženiring, ki bo podal realno sliko izvedbe in bo v pomoč občini pri nadaljnjem odločanju.

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Radeče: Od vitezov, splavarske gostilne, do vožnje po Savi

Splavarjenje kot etnološka-turistična prireditev je bila izvedena prvič leta 1998 na pobudo Cveta Gerčerja, že nekaj let za zatem (l. 2001) pa je splav...
-- OGLAŠEVANJE --