-- OGLAŠEVANJE --

Ne samo lepši prostori, nekatere zasavske učence čakajo tudi drugačne navade v šoli

-- OGLAŠEVANJE --

Podobno, kot v zasavskih vrtcih, se tudi v šolah med poletnimi počitnicami na novo šolsko leto pripravljajo z obnovitvenimi deli in drugimi investicijami v šolske prostore. Preverili smo, kaj novega bo šolarje čakalo 1. septembra v zasavskih osnovnih šolah. 

OŠ Trbovlje

Povsod je na vrsto prišlo generalno čiščenje in sprotna vzdrževalna dela. “Preuredili smo staro gospodinjsko učilnico na matični šoli, ki bo namenjena za delo z učenci z dodatno strokovno pomočjo, za individualno delo z učenci zadnje triade bomo preuredili kabinet tehnike in dokupili šolske garderobne omarice. Ker si želimo v prihodnosti slediti novim tehnološkim trendom in učence opolnomočiti tudi na področju elektrotehnike in robotike, bomo pričeli z ureditvijo učilnice z računalniško podprtimi tehnologijami,” je o aktivnostih v OŠ Trbovlje povedala ravnateljica Petra Čede in dodala, da želijo v učilnico v roku treh let postaviti različne stroje za digitalno ustvarjanje. Na podružnični šoli Alojza Hohrauta so ob generalnem čiščenju prebarvali tudi vrata zbornice, kuhinje in učilnice, kjer gostijo vrtec, po potrebi pa bodo prepleskali tudi kakšno učilnico, je še povedala Čedetova. 

Poleg malice tudi daljši gibalni odmor

Maja Volk v OŠ Ivana Cankarja vnaša tudi spremembe pri šolskih odmorih – najprej malica, potem še daljši odmor za telovadbo.

Na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje so med poletnimi počitnicami v šoli poskrbeli za menjavo garderob za prvo triado, obnovili ter prebelili so stene v učilnici za tehniko in tehnologijo, zamenjali so filter za ventilacijo v telovadnici, pregledali in sanirali zaprt sistem centralnega ogrevanja ter izvedli še manjša popravila sten ter šolske opreme, je pojasnila ravnateljica Maja Volk.

V OŠ Ivana Cankarja pa z novim šolskim letom učence čaka tudi nekaj drugih sprememb na področju vzgojno-izobraževalnega procesa. In sicer bo preobuvanje učencev odslej potekalo v avli šole ob prihodu v šolo, ne več pri garderobah v vsakem nadstropju, s čimer bodo po besedah Volkove zagotavljali boljšo čistočo in higieno tal ter poskrbeli za ohranjanje talnih oblog na hodnikih in stopnišču šole. Poleg tega bo 10-minutni odmor za šolsko malico po novem po prvi šolski uri za vse učence, po tretji šolski uri pa bodo izvajali 15-minutni redni gibalni odmor v spremstvu učiteljev v telovadnici ali okolici šole. “S tem bomo otrokom omogočili dodatno telesno aktivnost med poukom, s tem pa izboljšali psihofizične sposobnosti, motivacijo in pozornost za šolsko delo,” je poudarila Volkova. 

Pri Tončki nove talne igre za učenje merskih enot

Nove talne igre na šolskem igrišču OŠ Tončke Čeč.

Na tretji trboveljski osnovni šoli, OŠ Tončke Čeč, pa so se med počitnicami lotili zamenjave vseh vrat v zgornjem nadstropju šole, torej na predmetni stopnji, zamenjali so tlake v dveh manjših učilnicah in prebelili še dve učilnici, je povedala ravnateljica Katarina Pajer Povh. Prav tako bodo učence z novim šolskom letom pričakale nove talne igre na šolskem igrišču, ki pa ne bodo namenjene le igri in izboljšanju motoričnih sposobnosti, pač pa jih bodo otroci skupaj z učitelji uporabljali tudi kot učni pripomoček za spoznavanje in pretvarjanje merskih enot. 

V Hrastniku na šoli OŠ NH Rajka Hrastnik bo novo šolsko leto prav tako prineslo kar nekaj novosti. “Ureja se šolsko dvorišče OŠ NH Rajka Hrastnik, ki se bo ustrezno ozelenilo, uredil se bo otok za smeti, postavila se bodo stojala za kolesa in uredila bo učilnica na prostem,” je pojasnila ravnateljica Polona Dolanc in dodala, da so na predmetni stopnji v Hrastniku uredili sanitarije, zamenjali dotrajana vrata na razredi stopnji ter s pomočjo donacije prebelili  stopnišče in hodnike predmetne stopnje ter polepšali videz šole. “S pomočjo donatorskih sredstev bomo uredili tudi prijetne kotičke za branje in druženje na matični in podružnični šoli ter na ta način poskrbeli, da se bodo učenci v šoli čim bolje počutili,” je še napovedala Dolančeva. 

Klimatske naprave, na Minšah pa prenovljeno stopnišče

V Zagorju so na OŠ Ivana Skvarče poleg običajnih manjših popravil, beljenja posameznih učilnic in urejanja šolske okolice na matični šoli in obeh podružnicah posodobili elektroinštalacije, na matični šoli so v dve učilnici montirali klimatsko napravo, eno učilnico pa prenovili vključno s talno podlago, je pojasnila ravnateljica Kristina Renko. Beljenja učilnic in stopnišča so se lotili tudi v OŠ Ivana Kavčiča na Izlakah, kjer so v nekaj prostorov namestili še hladilne naprave. “V prostorih prvih razredov bodo nalepljene talne motorično-miselne igre. Poleg naštetega so se šolski prostori generalno očistili in opravili nekatera nujna dela,” je še pojasnil ravnatelj Uroš Burgar in dodal, da so na podružnični šoli Mlinše poskrbeli še za popravilo stopnic pri šolskem vhodu, saj je bilo potrebno zamenjati keramične ploščice po celotnih stopnicah. V šolski kuhinji so tudi v tej šoli namestili hladilno napravo, do pričetka šolskega leta pa bodo prepleskali še lesene obloge strehe in druge prostore podružnične šole. 

Tudi v OŠ Toneta Okrogarja so v matični šoli prebelili 8 učilnic in šolsko kuhinjo, na podružnici Kisovec kupili novo pohištvo za jedilnico ter uredili nov nadstrešek pri vstopu v šolo, na podružnici Šentlambert pa opravili manjša vzdrževalna dela. V načrtu imajo tudi nakup kinestetičnih miz in stolov, je še povedala pomočnica ravnateljice Melanija Majdič Zupančič. Tudi na OŠ Toneta Okrogarja bodo letos v pouk vpeljali 10-minutni aktivni odmor za vse učence. “Največja novost pa bo vsekakor obisk 22 učencev in dveh učiteljev z Danske. Gre za našo prvo mednarodno izmenjavo, ki bo potekala od 19. do 23. septembra,” je še napovedala Zupančičeva.

Nove table, računalniški kotiček, osvežene stene …

OŠ Gradec Litija

V OŠ Litija, ki je stara le nekaj let, večjih investicij ni bilo potrebno izvajati in jih prav tako ne načrtujejo še nekaj let, je pojasnil ravnatelj Peter Strle. So pa tudi tam prebelili posamezne dele šole, jo generalno očistili in revitalizirali računalniške sisteme. V starejši OŠ Gradec pa so se med poletjem v največji meri posvetili pripravam na gradnjo nove podružnične šole v Hotiču, v podružnični šoli v Kresnicah so zamenjali dotrajane zelene table z novejšimi belimi in uredili računalniški kotiček, na Vačah so zamenjali poškodovano steno v večnamenski dvorani, montirali zunanja senčila v dveh učilnicah in nekoliko predelali zalogovnik za sekance, je pojasnil ravnatelj Damjan Štrus. “Na matični šoli so montirali zunanja senčila v treh učilnicah in dokupili garderobne omarice za učence, saj se število učencev na naši šoli ponovno povečuje. Na vseh šolah smo opravili nekaj slikopleskarskih del in osvežili nekaj prostorov,” je še povedal Štrus. 

SORODNI ČLANKI:

Novo obleko dobita zagorski vrtec in izlaška telovadnica

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

-- OGLAŠEVANJE --