FOTO: Občina prodaja veliko kmetijsko posestvo skupaj z objekti

0
65579

Posest sestavljena iz 19 zemljiških parcel in delno mešane namenske rabe skupno meri 156.238 kvadratnih metrov je locirana je v naselju Gradišče v katastrski občini Lovrenc v Litiji. 

Večji del površin so posesti gozdnih zemljišč, približno tretjina kmetijska zemljišča le majhne odstotek, a vseeno dobrih 4000 kvadratov velik del posesti je stavbnih zemljišč.

Na stavbnem delu posesti se nahajajo: stanovanjska hiša, dve stavbi za spravilo pridelka in hlev, skupne površine 302,00 m² NTP, zgrajene verjetno kmalu po letu 1900, ki so v slabem stanju razen kozolca, ki ga je možno obnoviti.

Lastnik, torej Občina Litija, nepremičnino prodaja z izklicno ceno 180.900 evrov, cena pa ne vključuje davkov.

Ponudbe se zbirajo do konca tega meseca, več informacij je dostopnih na občinski spletni strani.

Občina prodaja: Del hiše za 40.000 evrov, stanovanje za 13.000 evrov