Najbolj varno mesto v Sloveniji so Trbovlje!

0
593

Občina Trbovlje je dobitnica nagrade Najbolj varno mesto v letu 2017.

Najbolj varno mesto med majhnimi in srednjimi občinami

“Občina Trbovlje bo nagrado prejela v kategoriji najbolj varno mesto med majhnimi in srednjimi občinami za leto 2017. Nagrade s področja varnosti podeljujemo že sedmo leto. Naš inštitut bdi nad izobraževanjem na področju varnosti, ki se prepleta s podjetji in javnim sektorjem; izkazalo se je, da je potrebno nagovoriti tudi lokalne skupnosti, ki se z roko v roki s podjetji trudijo na tem področju,” pravi Aljoša Kandžič, direktor ICS Instituta, instituta za korporativne varnostne študije.

Foto: ICS Institut

Včasih varnost jemljemo kot samoumevno

Aleš Oberčkal

“Občini in Trboveljčanom čestitam za nagrado. Vsakdo ima pravico do bivanja v mirnem in varnem okolju, vendar marsikomu ta možnost ni dana. Včasih varnost jemljemo kot samoumevno, vendar se je potrebno zanjo vsak dan posebej truditi. Gre za kolektivno odgovornost in menim, da se v Trbovljah tega tudi zavedamo, saj so h kreiranju varnega okolja vabljeni vsi pomembni subjekti v lokalni skupnosti, ki se tudi pozitivno odzivajo in prispevajo svoj delež,” je prepričan Aleš Oberčkal, komandir Policijske postaje Trbovlje.

V preteklem letu na trboveljskih cestah nihče ni izgubil življenja, tudi število telesno poškodovanih je padlo. Glede kaznivih dejanj je zaznan padec, ugodno sliko policisti zaznavajo tudi na področju kršitev s področja javnega reda in miru. “Zagotovo lahko povzamemo, da je bilo leto 2017 glede varnosti zelo ugodno in je zato nagrada za najbolj varno občino v preteklem letu upravičeno v rokah trboveljske občine,” meni Oberčkal.

Nagrado, ki jo podeljujeta Slovensko združenje za korporativno varnost in ICS Institut, bodo občini Trbovlje podelili 14. marca na 9. mednarodni konferenci Dnevi korporativne varnosti.

Slovenska velika nagrada varnosti je največja  nagrada s področja varnosti v Sloveniji, ki se podeljuje institucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti.

Lani priznanje sta priznanji Najbolj varno mesto in Najbolj varna občina prejeli Mestna občina Ljubljana in Občina Sevnica. Pri izboru so bili upoštevani kriteriji, kot so statistika kaznivih dejanj v letu 2016, število prometnih nesreč, dnevne migracije, velikost občin, primerjava kaznivih dejanj glede na prejšnja leta, vodeni projekti na področju varnosti v občini in višina proračuna za varnost.

PUSTI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here