-- OGLAŠEVANJE --

Imajo občine urejene vrtičkarske cone ali vsak nekaj malega posadi in postavi kar hoče?

-- OGLAŠEVANJE --

Da so površine, predvsem tiste, ki so bile degradirane zaradi rudarstva, namenili vrtičkom, so v Zagorju določili že pred 20 leti. Danes imajo 177 najemnih pogodb, pravila za uporabo zemljišč pa jasno določena. Na trboveljski občini so prešteli popisane vrtičke skupaj s tistimi na območju rudnika, vseh skupaj je 564. Dosti manj je vrtičkov v Hrastniku, občina ima le 13 pogodb, so pa že v pripravi novih območij namenjenih vrtnarjenju. V Litiji občina ni namensko urejala vrtov za občane, so jih skozi leta kar sami. 

V Trbovljah skupno preko 600 vrtičkov

Takole so leta 2016 uredili vrtičke pri Trim stezi v Trbovljah.

V Trbovljah povprečen vrtiček meri okoli 50 kvadratnih metrov, v najemnih pogodbah pa je občina dorekla pogoje, ki ne dopuščajo, da bi na zemljiščih najemniki postavljali vikende ali večje objekte. Območje vrtičkov se razteza skozi celotno območje mesta, je pa teh vsako let več, kar je posledica odkupov območij zemljišč od RTH.

Kupili parcele, urejali bodo vrtičkarske cone

13 zakupnih pogodb imajo v Hrastniku z vrtičkarji, ki imajo urejene vrtičke v neposredni bližini njihovih stanovanjskih objektov. Svojevrstna neuradna cona za vrtičkanje je v domeni takrat še lastnika RTH nastala na Leši, kjer naj bi v doglednem času zgradili dom starejših. Urejanje vrtičkarskih con v Hrastniku je še v planu, nam sporoči Andreja Udovč iz hrastniške občine. Letos je občina kupila več zemljišč v skupni vrednosti 12.000 evrov, trenutno so v fazi prevzema. In kot še izvemo, je v izdelavi tudi projektna dokumentacija za izvedbo skupnostnih urbanih vrtov na območju saniranega plazu Lipovšek (območje odkupljenih parcel). Območje urejanja je veliko približno 2.500 m2. »V prihodnjem letu načrtujemo nadaljevanje del na omenjeni vrtičkarski coni, kjer bi z enostavnimi posegi v zemljišče uredili posamezne ločene enote za oddajo v najem,« doda Udovčeva.

Leša Hrastnik

Poleg že naštetih pa so se v Hrastniku dogovorili s skladom kmetijskih zemljišč za zakup parcel v skupni površini 13.000 kvadratnih metrov, kjer naj bi uredili vrtičkarsko cono na območju Dola pri Hrastniku, domačinom bolj poznano pod imenom Plazenica.

Vrtički so nastali skozi leta

Sistemsko urejenih vrtičkov v Litiji nimajo, imajo pa vrtičke, ki so nastali skozi leta. »V preteklih letih je občina popisala vrtičke na zemljiščih, ki so v lasti Občine, le-ta so tam že obstajala in so jih sedanji najemniki že uporabljali. Teh je 45. Gre za vrtičke, ki so locirani v mestu Litija na različnih lokacijah (predvidoma zemljiščih ob objektih) in so po svoji velikosti različni (večinoma med 20-30m2),« je vrtičkarske razmere pojasnila Suzana Kukovica iz Občine Litija. Z uporabniki imajo sklenjene pogodbe, kjer so določene obveznosti najemnikom, med drugim tudi, da je nepremičnina namenjena zgolj uporabi za vrt.

V Litiji poleg občinskih so še drugi vrtički, ki pa niso v občinski pristojnosti. Tudi v prihodnje občina ne načrtuje vzpostavitve vrtičkarskih con, saj kot pravijo, zanje nimajo primernega zemljišča.

Prvi zaprli rudnik, prvi začeli urejati vrtičkarske cone

Kot rečeno so v Zagorju prve najemne pogodbe za vrtičke pričeli sklepati že v letu 2002, danes je teh 177. Skupno je v občini tako dobrih 181.000 kvadratnih metrov površin namenjenih vrtičkarjem. V petletnih pogodbah občina jasno določi pogoje in pravila, ki se pritičejo uporabi zemljišča, ki je namenjeno zgolj vrtnarjenju.

Glavnina površin, ki jih občina s sklenitvijo neposrednih pogodb o najemu zemljišča oddaja v najem, je v Krajevni skupnosti Kisovec – Loke. Gre za območja Loke pri Zagorju, Zlato polje, Repnik, Skakavnik, zemljišča nad skakalnico in kočo v Kisovcu ter Naselje na Šahtu. V Zagorju pa gre za površine, ki se nahajajo nad Levstikovo ulico, na Kopališki ulici, Farčnikovi koloniji ter na Podvinah. V ta namen ima Občina Zagorje ob Savi izdelan tudi interni kataster.

Šteti so dnevi vrtičkarjem na Leši, a za ljubitelje vrtnarjenja bo poskrbljeno

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Napihal čez 1 mg/l in kar na licu mesta ostal brez izpita

Policisti so minuli vikend na območju Zasavja poleg rednih nalog obravnavali še: PP Hrastnik V petek je bila občanu zasežena zelena rjava posušena rastlina (sum konoplja)...
-- OGLAŠEVANJE --