Potrjen trboveljski projekt št. 2

Občina Trbovlje bo prejela skoraj 1,74 milijona evropskih sredstev ter skoraj 580.000 evrov državnih sredstev za izvedbo projekta Infrastrukturna posodobitev obrtno-industrijske cone Nasipi. Kar v skupnem znesku pomeni 2,3 milijona evrov nepovratnih sredstev. Industrijska cona Nasipi popolnoma preurejena Infrastrukturna posodobitev cone bo med drugim obsegala ureditev kanalizacije, vodovodnega, elektro, plinovodnega in kabelskega omrežja, sanacijo brežin … Nadaljujte z branjem Potrjen trboveljski projekt št. 2