Nevarnost, da se nenadoma zruši

Po naravni vodni ujmi leta 2010 je cerkev na Čemšeniku začel ogrožati plaz, zato je Občina Zagorje ob Savi z županom Matjažem Švaganom na čelu naročila geološke in geomehanske raziskave kot podlago za začetek sanacije. Raziskave so pokazale konstantno premikanje celotnega plazu in konstantno večanje hitrosti premikanja območja pod cerkvijo, zato je Občina v začetku … Nadaljujte z branjem Nevarnost, da se nenadoma zruši