Več napačnega parkiranja in prometnih nesreč v Zagorju

0
70

V Zagorju je izjemno naraslo število tistih, ki neupravičeno parkirajo na mestih za invalide. Lani je predstavljalo kar 61 % vseh kršitev mirujočega prometa.

Sledi pogosto parkiranje na prehodih za pešce in pločnikih. Največ, 35 % prekrškov na področju mirujočega prometa je bilo lani storjenih na Cesti zmage, sledijo Cesta 9. avgusta, Levstikova ulica, Cesta Borisa Kidriča, Izlake, Kisovec in Ulica talcev, je zapisano v Oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v občini Zagorje, ki so ga pripravili na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje.

Lansko leto so redarji izvedli skupno 114 ukrepov, od tega 87 ukrepov zoper mirujoči promet. Redarji so izdali tudi 18 odredb za zapuščena vozila, ki so jih kršitelji odstranili sami. Znesek izrečenih glob je bil 3.005 evrov, od tega je bilo plačanih 2.725 evrov glob.

Nevaren prehod za pešce pri Sparu

Najbolj prometno obremenjeno področje je po podatkih Policijske postaje Zagorje regionalna cesta na relaciji most čez Savo – Zagorje – Izlake – Trojane. Najbolj kritične lokacije so križišče pri Sparu v Zagorju, v naselju Izlake pri osnovni šoli in križišče pri trgovini Tuš.

Najbolj obremenjen in nevaren odsek za pešce je odsek regionalne ceste od Polšine do Hrastnika pri Trojanah (vrh klanca), kar je v precejšnji meri sanirano z izgradnjo pločnika do avtobusnega postajališča. Nevaren je tudi prehod za pešce pri trgovini Spar zaradi križišč in slabe osvetljenosti.

15 % več prometnih nesreč

Po podatkih Policijske postaje Zagorje se je lani pripetilo 15 % več prometnih nesreč v primerjavi z letom poprej, in sicer 82. Tudi ena s smrtnim izidom in 5 s hudo telesno poškodbo. V naselju se je zgodilo 55 nesreč, izven naselja pa 27.

Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je bila neprilagojena hitrost. Poseben problem so po ugotovitvah policije so alkoholizirani vozniki in večkratni kršitelji. Največkrat vozniki preveč pritisnejo na plin v Zagorju, na Izlakah in v Orehovici.

Največ tatvin zagrešijo socialno ogroženi

Zagorski policisti so lani obravnavali 241 kriminalnih pojavov, leto pred tem 345. Obravnavali so 13 kaznivih dejanj zoper življenje in telo. Največ, 176 kaznivih dejanj je bilo zoper premoženje, od tega 72 tatvin in 19 velikih tatvin. »Storilci premoženjskih kaznivih dejanj so v večini socialno ogrožene osebe, zaradi večje socialne stiske in brezposelnosti ter tudi osebe v tranzitu. V določeni meri štejejo med te tudi uživalci prepovedanih drog, ki z izvrševanjem kaznivih dejanj pridobivajo materialna sredstva, potrebna za nakup prepovedanih drog,« navajajo na Policijski postaji Zagorje.

Policisti so v letu 2015 obravnavali 214 kršitev s področja javnega reda ali 25 odstotkov manj, kot leto pred tem. Veliko je ugotovljenih kršitev določb zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, in sicer 19, kršitev določb zakona o javnih zbiranjih je bilo lani 11, kršitev določb zakona o osebni izkaznici pa 23.

PUSTI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here